Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-04-21 10:19:08 Rok 2016 / Wystąpienie pokontrolne FB-III.431.93.2016.AK z dnia 16 stycznia 2017 Malwina Stasiek Edycja artykułu
2017-04-21 10:18:45 Rok 2016 / Protokół z kontroli Straży Miejskiej w Pelplinie Malwina Stasiek Edycja artykułu
2017-04-21 10:17:38 Rok 2016 / Sprawozdanie z przeprowadzonej w dniu 22 czerwca 2016 roku kontroli prowadzenia stałego rejstru wyborców Malwina Stasiek Edycja artykułu
2017-04-21 10:14:51 Rok 2017 / Protokół z kontroli specjalistycznych zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego Malwina Stasiek Publikacja artykułu
2017-04-21 09:52:02 Rok 2017 / Wystąpienie pokontrolne FB-III.431.93.2016.AK z dnia 16 stycznia 2017 Malwina Stasiek Edycja artykułu
2017-04-21 09:51:15 Rok 2016 / Protokół z kontroli Straży Miejskiej w Pelplinie Malwina Stasiek Edycja artykułu
2017-04-21 09:41:44 Rok 2016 / Protokół z kontroli Straży Miejskiej w Pelplinie Malwina Stasiek Publikacja artykułu
2017-04-21 09:16:26 Rok 2016 / Sprawozdanie z przeprowadzonej w dniu 22 czerwca 2016 roku kontroli prowadzenia stałego rejstru wyborców Malwina Stasiek Publikacja artykułu
2017-04-20 15:26:17 Zamówienia publiczne / Informacja z przeprowadzonej części jawnej pierwszego pisemnego ograniczonego przetargu na sprzedaż sieci centralnego ogrzewania w skład którego wchodzą: zabudowana nieruchomość gruntowa, urządzenia i sprzęt znajdujący się w budynku oraz sieci przesyłowe - ograniczony dla firm branżowych zajmującym się ciepłownictwem prowadzących działalność na terenie województwa Pomorskiego Katarzyna Wierzbicka Publikacja artykułu
2017-04-20 15:24:26 Zarządzenia wydane w 2017 r. / Zarządzenie nr 57/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 19 kwietnia 2017r., Katarzyna Wierzbicka Publikacja artykułu