Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-09-19 16:01:39 Zamówienia publiczne / RZP/19/2017 - informacja z sesji otwarcia ofert w trybie zapytania cenowego na zadanie: "Projekt budowlany na rozbiórkę 2 budynków gospodarczych przy Placu Grunwaldzkim w Pelplinie" Krzysztof Adamczyk Publikacja artykułu
2017-09-19 15:12:46 Praca / (18.09.2017) Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze podinspektora ds. księgowości podatkowej Alicja Zeglarska Publikacja artykułu
2017-09-19 11:57:34 Zawiadomienia o sesjach / XLVI Sesja RM w Pelplinie Agata Kaszowicz - Jabłonka Publikacja artykułu
2017-09-19 08:56:26 Komunikaty i obwieszczenia / Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości gminnej z dnia 11 września 2017 r. Katarzyna Wierzbicka Publikacja artykułu
2017-09-18 15:27:07 Zarządzenia wydane w 2017 r. / Zarządzenie nr 137/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 12 września 2017r., Katarzyna Wierzbicka Publikacja artykułu
2017-09-18 15:24:38 Zarządzenia wydane w 2017 r. / Zarządzenie nr 136/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 12 września 2017r., Katarzyna Wierzbicka Publikacja artykułu
2017-09-18 14:43:52 Sprawozdania / Uchwała Nr 127/g323/B/V/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 5 września 2017 roku Lehmann Magdalena Publikacja artykułu
2017-09-15 10:32:17 Projekty uchwał / Druk nr 373 Agata Kaszowicz - Jabłonka Publikacja artykułu
2017-09-15 10:31:29 Projekty uchwał / Druk nr 372 Agata Kaszowicz - Jabłonka Publikacja artykułu
2017-09-15 10:31:12 Projekty uchwał / Druk nr 371 Agata Kaszowicz - Jabłonka Publikacja artykułu