Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-04-24 12:43:36 Zarządzenia wydane w 2018 r. / Zarządzenie Nr 68/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 17 kwietnia 2018 r. Krzysztof Adamczyk Publikacja artykułu
2018-04-24 12:35:30 Zarządzenia wydane w 2018 r. / Zarządzenie Nr 67/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 17 kwietnia 2018 r. Krzysztof Adamczyk Publikacja artykułu
2018-04-24 12:30:46 Zamówienia publiczne / ZP.271.5.2018 - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie: „Wykonanie dokumentacji projektowej, STWiORB, kosztorysu inwestorskiego przebudowy dróg na osiedlu domów wielorodzinnych w Małych Walichnowach” Krzysztof Adamczyk Edycja artykułu
2018-04-20 13:57:35 Projekty uchwał / Druk nr 447 Agata Kaszowicz Publikacja artykułu
2018-04-20 13:57:11 Projekty uchwał / Druk nr 446 Agata Kaszowicz Publikacja artykułu
2018-04-20 13:56:38 Projekty uchwał / Druk nr 445 Agata Kaszowicz Publikacja artykułu
2018-04-20 13:55:59 Projekty uchwał / Druk nr 444 Agata Kaszowicz Publikacja artykułu
2018-04-20 13:40:51 Zawiadomienia o sesjach / LV Sesja RM w Pelplinie Agata Kaszowicz Publikacja artykułu
2018-04-20 10:16:35 Kontakt Referat Podatkowy / Kontakt Referat Podatkowy Ewelina Łangowska Edycja artykułu
2018-04-20 09:35:44 Petycje / Odpowiedź na petycję z dnia 07.03.2018 w sprawie:"Budowa innowacyjnego zakładu produkcji mączki mięsno-kostnej oraz tłuszczy zwierzęcych Irena Kuczkowska Edycja artykułu