Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Protokół rozeznania cenowego z zamówienia na dostawę artykułów biurowych do budynku Urzędu Miasta i Gminy w Pelplinie

Protokół  rozeznania cenowego z zamówienia na dostawę artykułów biurowych do budynku Urzędu Miasta i Gminy w Pelplinie w 2014 roku
2014-01-20 12:37:29
Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania: "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Pelplin"

  Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania: "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Pelplin"
2013-04-18 15:16:09
ZP.27.9.2014 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w przetargu nieograniczonym na zadanie: "Dowóz dzieci z terenu Gminy Pelplin do szkół i placówek szkolno – wychowawczych na podstawie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016 wraz z opieką nad dziećmi podczas dowozu"

 
2014-07-28 14:20:45
ZP.27.9.2014 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie: "Dowóz dzieci z terenu Gminy Pelplin do szkół i placówek szkolno – wychowawczych na podstawie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016 wraz z opieką nad dziećmi podczas dowozu”

 
2014-07-17 13:16:16
ZP.27.8.2014 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w przetargu nieograniczonym na zadanie: "Dobudowa windy dla osób niepełnosprawnych do budynku NZOZ w Pelplinie"

W związku z wpływającymi do Zamawiającego pytaniami dot. ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zadanie jak w tytule, poniżej znajdują się odpowiedzi oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Nr sprawy: ZP.27.8.2014
2014-07-24 12:17:15
ZP.27.8.2014 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie: "Dobudowa windy dla osób niepełnosprawnych do budynku NZOZ w Pelplinie"

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:
"Dobudowa windy dla osób niepełnosprawnych do budynku NZOZ w Pelplinie".

Pełna treść ogłoszenia oraz wszystkie niezbędne załączniki znajdują się poniżej w plikach do pobrania.

Nr sprawy: ZP.27.8.2014
2014-07-16 15:43:57
ZP.27.7.2014 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie: "Modernizacja dróg gminnych - ul. Dworcowa, Limanowskiego, Pólko w Pelplinie"

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin informuje o rozpoczęciu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania: "Modernizacja dróg gminnych - ul. Dworcowa, Limanowskiego, Pólko w Pelplinie".

Pełna treść ogłoszenia o zamówieniu, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz pozostałe niezbędne załączniki znajdują się poniżej w plikach do pobrania.

Nr zamówienia publicznego: ZP.27.07.2014
2014-06-13 13:52:58
ZP.27.7.2013 Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin ogłasza II przetarg nieograniczony na realizację zadania: "Dowóz dzieci z terenu Gminy Pelplin do szkół i placówek szkolno - wychowawczych w roku szkolnym 2013/2014 wraz z opieką nad dziećmi podczas dowozu"

 

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin ogłasza II przetarg nieograniczony na realizację zadania: "Dowóz dzieci z terenu Gminy Pelplin do szkół i placówek szkolno - wychowawczych w roku szkolnym 2013/2014 wraz z opieką nad dziećmi podczas dowozu"

Znak sprawy: ZP.27.7.2013

Pełna treść ogłoszenia, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz pozostałe załączniki poniżej w plikach do pobrania.

2013-08-14 14:12:21
ZP.27.5.2014 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na realizację projektu "Nowoczesne Gimnazja w Gminie Pelplin"

 Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na zadanie:
Realizacja projektu "Nowoczesne Gimnazja w Gminie Pelplin"

Pełna treść zawiadomienia znajduje się poniżej w plikach do pobrania.

Nr zamówienia publicznego: ZP.27.5.2014
2014-05-07 10:09:32
ZP.27.5.2014 Uzupełnienie przetargu nieograniczonego na zadanie: "Usługi edukacyjne związane z realizacją projektu „Nowoczesne Gimnazja w Gminie Pelplin”"

 
2014-04-25 09:23:57