Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Komunikat Komisarza Wyborczego w Gdańsku

2018-09-27 13:45:46
Informacje podstawowe o Komisarzu Wyborczym

Komisarz Wyborczy w Gdańsku I: Marek JASIŃSKI

Terminy dyżurów: środy w godzinach 8:00 - 11:00

Data powołania: 03.04.2018

Data zakończenia kadencji: 03.04.2023

Właściwość terytorialna powiaty: gdański, starogardzki, tczewski; miasta na prawach powiatu: Gdańsk, Sopot

2018-09-12 17:53:23
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Pelplinie

Na podstawie art. 178 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1 OOO i 1349) Komisarz Wyborczy w Gdańsku I postanawia, co następuje:

§ 1.

W celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r ., powołuje się Miejską Komisję Wyborczą w Pelplinie, z siedzibą w Radzie Miejskiej w Pelplinie, ul. Plac Grunwaldzki 2,w składzie:

1. Krzysztof Paweł Górski, zgłoszony przez KWW RAZEM DLA GMINY PELPLIN, zam. Pelplin

2. Barbara Maria Hibner, uzupełnienie składu (osoba wskazana przez Komisarza Wyborczego), zam. Pelplin

3 . Katarzyna Ewa Imienowska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE GOWINA, zam. Pelplin

4. Agata Kaszowicz, uzupełnienie składu (osoba wskazana przez Komisarza Wyborczego), zam. Pelplin

5. Jolanta Maria Pellowska, zgłoszona przez KWW ŚWIADOMY PELPLIN, zam. Pelplin

6. Janina Helena Rybicka, uzupełnienie składu (osoba wskazana przez Komisarza Wyborczego), zam. Pelplin

7 . Aleksandra Sarnowska, uzupełnienie składu ( osoba wskazana przez Komisarza Wyborczego), zam. Pelplin

8. Malwina Zofia Stasiek, uzupełnienie składu (osoba wskazana przez Komisarza Wyborczego), zam. Małe Walichnowy

9. Henryk Szwarc, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Pelplin

§ 2.

Skład Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Gdańsku I oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Pelplinie.

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2018-09-11 15:21:17
Komunikat Komisarza Wyborczego w Gdańsku w sprawie terminu i trybu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych

KOMUNIKAT
KOMISARZA WYBORCZEGO W GDAŃSKU li
z dnia 16 sierpnia 2018 r.
w sprawie terminu i trybu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

2018-08-27 15:36:16
Komunikat Komisarza Wyborczego w Gdańsku o miejscu, dniach i godzinach składania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego dla zgłaszania kandydatów

KOMUNIKAT
KOMISARZA WYBORCZEGO W GDAŃSKU II 
z dnia 16 sierpnia 2018 r.
o miejscu, dniach i godzinach składania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego dla zgłaszania kandydatów w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 

2018-08-27 15:34:07
Komunikat Komisarza Wyborczego w Gdańsku o liczbie mieszkańców miast i gmin

KOMUNIKAT
Komisarza Wyborczego w Gdańsku I
z dnia 20 sierpnia 2018 r.
Na podstawie art. 476 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborc zy {Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), oraz w związku z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. z 2018 r. poz. 1561), podaję do publicznej wiadomości liczbę mieszkańców miast i gmin według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. w poszczególnych gminach według właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego w Gdańsku I.

2018-08-27 15:15:43