Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UWAGA! ZMIANA SIEDZIB LOKALI OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

Podczas wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. siedziby obwodowych komisji wyborczych ulegną zmianie.

-        mieszkańcy Gręblina, Międzyłęża i Wielkiego Garca, aby wziąć udział w głosowaniu muszą udać się do siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6, zlokalizowanej w świtlico – remizie w Gręblinie, Gręblin 23, 83-121 Rudno

-        mieszkańcy Rudna i Małych Walichnów, aby wziąć udział w głosowaniu muszą udać się do siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 7, zlokalizowanej w Centrum Kultury Wielskiej w Rudnie, ul. Kościelna 6, 83-121 Rudno.

Do pobrania: Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 17 września 2018 roku

2018-10-12 11:48:47
SZKOLENIA OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

Informacja o ustalonym termnie szkoleń cobwodowychg komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego.

Szkolenia komisji obwodowych ds. przeprowadzenia głosowania odbędzie się w dniu 17 października 2018 roku o godziniw 17.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Pelplinie (ul. Kościuszki 2A)

Szkolenia komisji obwodowych ds. ustalenia wyników głosowania odbędzie się w dniu 18 października 2018 roku o godziniw 17.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Pelplinie (ul. Kościuszki 2A)

2018-10-10 16:03:13
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 28 września 2018 roku

POSTANOWIENIE
Komisarza Wyborczego w Gdańsku I
z dnia 28 września 2018 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Pelplin

Na podstawie art. 182 § 1 w związku z art. 181 a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Gdańsku I postanawia, co następuje:


§ 1.


W celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., powołuje się obwodowe komisje wyborcze ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie i obwodowe komisje wyborcze ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, w skład których wchodzą osoby wymienione w załącznikach nr 1 - 12 do postanowienia.


§ 2.


Składy Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Gdańsku I oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Pelplinie.


§ 3.


Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Aby pobrać postanowienie wraz załącznikami kliknij >tutaj<

2018-10-01 09:28:39
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 24 września 2018 r.

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Gdańsku I

z dnia 24 września 2018 r.

Na podstawie art. 182 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), w celu powołania w gminie Pelplin obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., Komisarz Wyborczy w Gdańsku I informuje, co następuje:

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 26.09.2018 r. do godz. 12.00 w siedzibie Rady Miejskiej w Pelplinie (Plac Grunwaldzki 2) do niżej wymienionych komisji wyborczych:

ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie

- Nr 6, w liczbie 1, 

- Nr 8, w liczbie 2, 

- Nr 11, w liczbie 1, 

ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie

- Nr 6, w liczbie 2,

- Nr 8, w liczbie 3,

- Nr 9, w liczbie 2,

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 26.09.2018 r. o godz. 14.00 w siedzibie Rady Miejskiej w Pelplinie (Plac Grunwaldzki 2).

§ 3

W dniu 26.09.2018 r. o godz. 14.00 w siedzibie Rady Miejskiej w Pelplinie (Plac Grunwaldzki 2) odbędzie się także losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych:

ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie

- Nr 1

- Nr 3

- Nr 4

- Nr 10

- Nr 12

ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie

- Nr 2

- Nr 3

- Nr 4

- Nr 12

§ 4

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

2018-09-25 10:41:45
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PELPLIN O OBWODACH WYBORCZYCH

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin
z dnia 17 września 2018 roku
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

2018-09-19 17:34:47
Informacja dla pełnomocników komitetów wyborczych oraz osób przez nich upoważnionych

Zgodnie z postanowieniami par. 3 ust 3 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przyjmuje urzędnik wyborczy Krzysztof Szewel (tel. kom.: +48 600-283-909), który będzie pełnił dyżury w siedzibie Rady Miejskiej w Pelplinie (Plac Grunwaldzki 2), w następujących dniach i godzinach:
13.09 (czwartek) 10:00-15:30,
19.09 (środa) 12:00-17:00,
20.09 (czwartek) 10:00-15:30,
21.09 (piątek) 10:00-14:00,
24.09 (poniedziałek) 10:00-15:30.

2018-09-13 12:47:55
Podstawowe informacje

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 13 sierpnia 2018 r.
w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

2018-08-22 11:39:09