Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA 8/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Pelplinie z dnia 22 października 2018 roku

o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 4 listopada 2018 r.

2018-10-25 13:01:46
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Pelplinie z dnia 3 października 2018 roku

o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Pelplinie zarządzonych na dzień 21 październia 2018 roku

2018-10-03 17:15:44
Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Pelplinie z dnia 12 września 2018 roku w sprawie przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Pelplinie i kandydatów na Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin

 1. Miejska Komisja Wyborcza w Pelplinie listy kandydatów na radnych do Rady Miejskiej
  w Pelplinie i kandydatów na Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin wybieranych w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku przyjmuje w swojej siedzibie w Pelplinie przy Placu Grunwaldzkim 2.
 2. Zgłoszenia list kandydatów na radnych odrębnie dla każdego okręgu wyborczego mogą być dokonane najpóźniej w dniu 17 września 2018 roku do godz. 24.00.
 3. Zgłoszenia kandydatów na Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin mogą być dokonane najpóźniej w dniu 26 września 2018 r. do godz. 24.00.
 4. Zgłoszenia, o których mowa w pkt 2 i 3 członkowie komisji przyjmować będą w dniach
  13 września 2018 r. w godzinach od 18.00 do 20.00i 14 września 2018 r. w godzinach od 9.00 do 12.00 oraz w godzinach od 16.00 do 20.00, 15 września 2018 r. w godzinach od 9.00 do 14.00, 24 września 2018 r. w godzinach od 9.00 do 12.00 oraz w godzinach od 16.00 do 18.00, 25 września 2018 r. w godzinach od 9.00 do 12.00 oraz w godzinach od 16.00 do 18.00.
  W dniu 17 września 2018 r. oraz w dniu 26 września 2018 r. Komisja pełnić będzie dyżur
  wgodzinach od 9.00 do 12.00 oraz w godzinach od 18.00 do 24.00.
 5. Zgłoszenia powinny być doręczone do siedziby Miejskiej Komisji Wyborczej przez pełnomocnika komitetu wyborczego lub osobę przez niego upoważnioną.
 6. Wzory wszystkich dokumentów zgłoszeniowych zawierają:
 • Właściwe informacje Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad,
 • Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta.
2018-09-17 20:57:30
Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Pelplinie z dnia 12 września 2018 roku w sprawie składu Komisji

Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 10 września 2018 r. powołana została Miejska Komisja Wyborcza w Pelplinie

W skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Pelplinie zostali powołani:

 1. Krzysztof Paweł Górski
 2. Barbara Maria Hibner
 3. Katarzyna Ewa Imienowska
 4. Agata Kaszowicz
 5. Jolanta Maria Pellowska
 6. Janina Helena Rybicka
 7. Aleksandra Sarnowska
 8. Malwina Zofia Stasiek
 9. Henryk Szwarc

Na pierwszym posiedzeniu w dniu 12 września 2018 r. Komisja wybrała ze swojego składu:

Przewodniczącego Komisji – Janina Helena Rybicka

Zastępcę Przewodniczącego Komisji – Malwina Zofia Stasiek

Miejska Komisja Wyborcza w Pelplinie ma swoją siedzibę w siedzibie Rady Miejskiej przy Placu Grunwaldzkim 2, telefon 602 256 400.

Od dnia 14 września 2018 r. do dnia wyborów Miejska Komisja Wyborcza pełnić będzie dyżur w każdy poniedziałek, środę oraz czwartek w godzinach od 10.00 do 14.00

2018-09-12 17:45:58