Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 29/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 31 stycznia 2019r.

Zarządzenie Nr 29/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie: zmiany uchwały nr III/23/18 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 21 grudnia 2018r.  w sprawie budżetu Gminy Pelplin na 2019 rok.

2019-02-04 09:28:58
Zarządzenie Nr 19/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 10 stycznia 2019r.

Zarządzenie Nr 19/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 10 stycznia 2019r. w sprawie ustalenia i realizacji planów finansowych dla komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy Pelplin na 2019 rok.

2019-02-04 09:25:10
Uchwała Nr 031/g323/D/I/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 22 stycznia 2019r.

Uchwała Nr 031/g323/D/I/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 22 stycznia 2019r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Pelplin na lata 2019-2028 wynikających z zaciągniętych zobowiązań.

2019-01-30 14:59:53
Zarządzenie Nr 18/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 10 stycznia 2019r.

Zarządzenie Nr 18/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 10 stycznia 2019r. w sprawie: zmiany uchwały nr III/23/18 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie budżetu Gminy Pelplin na 2019 rok.

2019-01-17 12:39:10
Zarządzenie Nr 17/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 10 stycznia 2019 roku

Zarządzenie Nr 17/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na rok 2019.

2019-01-17 12:02:40
Zarządzenie Nr 242/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 14 listopada 2018r.

Zarządzenie Nr 242/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 14 listopada 2018r. w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pelplin na lata 2019-2028.

2018-11-15 10:57:06
Zarządzenie Nr 243/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 14 listopada 2018r.

Zarządzenie Nr 243/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 14 listopada 2018r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2019r.

2018-11-15 10:50:55
Zarządzenie Nr 187/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 30 sierpnia 2018 roku

Zarządzenie Nr 187/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Pelplin na 2019 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pelplin na lata 2019-2022.

2018-09-14 08:49:40
Zarządzenie Nr 155/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 20 lipca 2018r.

Zarządzenie Nr 155/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 20 lipca 2018r. w sprawie określenia wysokości środków funduszu sołeckiego na 2019 rok przypadających na poszczególne sołectwa w gminie Pelplin.

2018-07-23 08:38:42