Komunikat Sekretarza Gminy Pelplin 

 

Informuję, że dnia 18 czerwca 2018 r. Pan Tomasz Czerwiński kierownik Referatu Społecznego i Promocji Urzędu Miasta i Gminy Pelplin, dostarczył sekretarzowi Gminy Pelplin Bogdanowi Badziongowi dokument, wydany dnia 15 maja 2018 r. w Warszawie, podpisany przez Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego, w którym podano m.in.:

„Pan Tomasz Krzysztof Czerwiński.

Na podstawie art. 28f ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz 994) wyznaczam Pana z dniem 15 czerwca 2018 r. do pełnienia funkcji Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin do czasu objęcia funkcji przez nowo wybranego burmistrza”.

W związku z tym stwierdzam, że Pan Tomasz Czerwiński z dniem 18 czerwca 2018 r., faktycznie rozpoczął pełnienie funkcji Burmistrza – organu wykonawczego Gminy Pelplin, ze wszystkimi obowiązkami i uprawnieniami wynikającymi z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i ustaw szczególnych.

Dokument o wyznaczeniu Pana Tomasza Czerwińskiego do pełnienia funkcji Burmistrza, przekazałem Panu Mirosławowi Chyle, przewodniczącemu Rady Miejskiej w Pelplinie.

Niniejszy komunikat wraz z kopią dokumentu, należy umieścić na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy oraz przekazać w formie elektronicznej kierownikom komórek organizacyjnych, kierownikom jednostek organizacyjnych, sołtysom sołectw oraz związkom, stowarzyszeniom, których Gmina jest członkiem, a także gminom partnerskim.

Sekretarz Gminy

Bogdan Badziong

 

 

Załączniki

Wyznaczenie do pełnienia funkcji Burmistrza.pdf

Data: 2018-06-18 10:37:54 Rozmiar: 334.73k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 790
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta i Gminy Pelplin
Osoba wprowadzająca informację : Piotr Hibner
Osoba odpowiedzialna za informację : Bogdan Badziong
Czas wytworzenia: 2018-06-18 10:37:54
Czas publikacji: 2018-06-18 10:37:54
Data przeniesienia do archiwum: Brak