Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 23 maja 2018 r.  

 

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 23 maja 2018 r.w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin

 

Mieszkańcy Gminy Pelplin

Radni Rady Miejskiej w Pelplinie

Kierownicy jednostek organizacyjnych

Kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu

Sołtysi sołectw

 

Informuję, że z zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 23 maja 2018 r. został wygaszony mandat Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin Pana Patryka Demskiego. Wygaszenie nastąpiło z dniem 23 maja 2018 r.

Jednocześnie na podstawie art. 28 e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, z dniem 23 maja 2018 r. zostaje rozwiązany z mocy prawa stosunek pracy z Zastępcą Burmistrza Panem Dariuszem Górskim.

Wojewoda Pomorski po otrzymaniu postanowienia Komisarza Wyborczego wszczyna postępowanie zmierzające do ustanowienia osoby pełniącej obowiązki Burmistrza do końca obecnej kadencji.

W okresie od dnia 23 maja 2018 r. do wyłonienia osoby pełniącej obowiązki Burmistrza, zadania związane z bieżącym kierowaniem Gminą wykonuje Sekretarz Gminy Bogdan Badziong, który działa na podstawie posiadanych upoważnień i pełnomocnictw Burmistrza.

 

Bogdan Badziong

Sekretarz Gminy

 

Załącznik: Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gdańsku

 

Załączniki

POSTANOWIENIE.docx

Data: 2018-05-23 15:37:40 Rozmiar: 11.4k Format: .docx Pobierz

Liczba odwiedzin : 547
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta i Gminy Pelplin
Osoba wprowadzająca informację : Malwina Stasiek
Osoba odpowiedzialna za informację : Malwina Stasiek
Czas wytworzenia: 2018-05-23 15:37:40
Czas publikacji: 2018-05-23 15:37:40
Data przeniesienia do archiwum: Brak