Co i jak załatwić 

 

Poniżej znajduje się spis spraw, które można załatwić w Referacie Podatkowym.

 

Obok każdej sprawy znajduje się Karta Sprawy, w której znajdziecie Państwo szczegółowy opis załatwiania danej sprawy (czasu jej załatwiania, przepisów, opłat i in..) oraz formularz wniosku.

 

1. Zaświadczenie o ilości hektarów fizycznych i przeliczniowych gospodarstwa rolnego (dla celów innych niż ZUS, KRUS, zasiłki rodzinne)

2. Uzyskanie zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu do celów emerytalno - rentownych oraz w celu ustalenia kapitalu początkowego

3. Odraczanie i rozkładanie na raty płatności zaległości podatkowych wraz z odsetkami

4. Określanie powierzchni użytków rolnych

5. Opłata od posiadania psa

6. Stan zaległości w podatkach

7. Podatek od środków transportowych

8. Ulgi inwestycyjne w podatku rolnym

9. Ulgi z tytułu kupna gruntów na utworzenie nowego lub powiększenie juz istniejącego gospodarstwa rolnego do powierzchni nie przekraczającej 100ha

10. Umorzenie zaległości podatkowych oraz odsetek w podatku rolnym, leśnym, od nieruchomości i od środków transportowych

 

11. Wprowadzenie zmian do ewidencji podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w związku z dokonaniem między innymi transakcji kupna, sprzedaży, podziału posiadanych nieruchomości oraz rozbiórką lub oddaniem do użytku obiektów budowlanych

12. Deklaracja na podatek od nieruchomości

13. Deklaracja na podatek rolny

14. Deklaracja na podarek leśny

15. Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych do produkcji rolnej

16. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Liczba odwiedzin : 1841
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta i Gminy Pelplin
Osoba wprowadzająca informację : Ewelina Łangowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Justyna Lewandowska
Czas wytworzenia: 2010-05-12 15:30:54
Czas publikacji: 2019-01-23 09:47:13
Data przeniesienia do archiwum: Brak