Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Petycja ROR.152.3.2018

Petycja ROR.152.3.2018 w sprawie możliwości wdrożenia procedur związanych z pełnym używaniem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia - w formie o której mowa w art. 10a Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Treść petycji znajduje się w plikach do pobrania.

W dniu 17 grudnia 2018r. została przesłana odpowiedź na petycję.

Treść odpowiedzi znajduje się w plikach do pobrania.

2018-12-19 14:07:16
Petycja ROR.152.2.2018

Petycja ROR.152.2.2018 w sprawie możliwości przystąpienia szkół podstawowych z terenu gminy Pelplin do V edycji Programu "Wzorowa Łazienka"

Treść petycji znajduje się w plikach do pobrania.

W dniu 08 października 2018r. została przesłana odpowiedź na petycję.

Treść odpowiedzi znajduje się w plikach do pobrania.

2018-10-08 13:12:44
Petycja ROR.152.1.2018

Petycja ROR.152.1.2018 w sprawie wdrożenia środków poprawy efektywności energetycznej - wdrożenia w gminie Systemu Zarządzania i Monitorowania Energią.

Treść petycji znajduje się w plikach do pobrania.

W dniu 21 września 2018r. została przesłana odpowiedź na petycję.

Treść odpowiedzi znajduje się w plikach do pobrania.

2018-09-21 11:48:46
Petycja SBR.152.2.2018

Petycja SBR.152.2.2017 złożona w imieniu stowarzyszenia dotycząca sprzeciwu w sprawie budowy zakładu utylizacji odpadów poubojowych w miejscowości Ropuchy w gminie Pelplin.

Treść petycji znajduje się w plikach do pobrania.

2018-04-27 12:35:35
Petycja SBR.152.1.2018

Petycja SBR.152.1.2018 złożona przez mieszkańców Pelplina wyrażająca sprzeciw w sprawie budowy zakładu przetwarzającego odpady poubojowe na terenie bezpośrednio sąsiadującym z miastem Pelplin.

Petycja  zawierała listę osób wraz z adresem i podpisami. Lista nie została opublikowana ze względu na ochronę danych osobowych.

Treść petycji znajduje się w plikach do pobrania.

2018-03-15 11:28:14
Petycja SBR.152.1.2017

Petycja SBR.152.1.2017 złożona w imieniu własnym i osób podpisanych, mieszkańców Miasta i Gminy Pelplin dotycząca bezwzględnego sprzeciwu na powstanie na terenie Gminy składów/magazynów i/lub zakładu/ów, które będą sprowadzać spoza terenów Gminy odpady pochodzenia zwierzęcego w celu ich utylizacji bądź dalszego przerabiania, a w szczególności nie wyrażenia zgody na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego w celu wydzielenia nieruchomości przeznaczonej na taki cel.

Petycja dodatkowo zawierała listę osób wraz z adresem i podpisami. Lista nie została opublikowana ze względu na ochronę danych osobowych.

Treść petycji znajduje się w plikach do pobrania.

 

2018-03-15 11:27:57
Petycja ROR.152.1.2017

2017-10-04 11:56:48
Petycja ROR.152.1.2016

Petycja ROR.152.1.2016 w sprawie utworzenia "biblioteczki samorządowca".

Treść petrycji oraz odpowiedź znajdują się w plikach do pobrania.

2016-09-01 10:43:52