Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 76/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 09 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa i Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Pelplin

2017-07-07 08:55:45
Zarządzenie Nr 19/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 09 lutego 2016 r.

Zarządzenie Nr 19/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 09 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenie Nr 127/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 11 września 2012 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz powołania Komisji Socjalnej

2017-05-04 11:34:32
Zarządzenie Nr 164/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 01 grudnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 164/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 01 grudnia 2016 r.w sprawie zmiany Zarządzenie Nr 127/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 11 września 2012 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz powołania Komisji Socjalnej

2017-05-04 11:32:24
Zarządzenie Nr 86/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 1 lipca 2016 r.

Zarządzenie Nr 86/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Pelplin

2017-04-18 15:12:41
Zarządzenie Burmistrza Miastai Gminy Pelplin Nr 162/2016 z dnia 29 listopada 2016 w sprawie wprowadzenia Instrukcji Funkcjonowania Gminnego Magazynu Przeciwpowodziowego w Gminie Pelplin

Zarządzenie Burmistrza Miastai Gminy Pelplin Nr 162/2016 z  dnia 29 listopada 2016 w sprawie wprowadzenia Instrukcji Funkcjonowania Gminnego Magazynu Przeciwpowodziowego w Gminie Pelplin

2017-03-16 11:19:44
Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin Nr 73/2016 Szefa Obrony Cywilnej z dnia 06 czerwca 2016 r. w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania w Gminie Pelplin

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin Nr 73/2016 Szefa Obrony Cywilnej z dnia 06 czerwca 2016 r. w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania w Gminie Pelplin

2017-03-16 11:14:28
Zarzadzenie Burmistrza Miasta Gminy Pelplin Nr 175/16 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie przekazania realizacji programu "Senior-Wigor"

Zarzadzenie Burmistrza Miasta  Gminy Pelplin Nr 175/16 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie przekazania realizacji programu "Senior-Wigor"

2017-02-28 12:41:46
Zarzadzenie nr 171/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie poboru i kolntrol.i opłat na parkingu w strefie płatnego parkowania w Pelplinie

Zarzadzenie nr 171/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie poboru i kolntrol.i opłat na parkingu w strefie płatnego parkowania w Pelplinie

2017-02-10 12:26:03
Zarządzenie Nr 155/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 23 listopada 2016r.

Zarządzenie Nr 155/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie: scentralizowania zasad rozliczeń podatków Vat w Gminie Pelplin i jej jednostkach budżetowych

2017-01-30 12:19:28
Zarządzenie Nr 173/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 27 grudnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 173/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 27 grudnia 2016 r.  w sprawie: zmiany uchwały nr XV/116/15 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Pelplin na 2016 rok.

2017-01-03 12:24:10