Plan pracy Rady Miejskiej w Pelplinie na rok 2014 

 

UCHWAŁA NR XXXVII/413/14

RADY MIEJSKIEJ W PELPLINIE

z dnia 28 stycznia 2014 roku

 

 

w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Pelplinie na rok 2014.

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1, art.21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r.,poz. 594) Rada Miejska w Pelplinie uchwala, co następuje

 

§ 1

 

Zatwierdza się plan pracy Rady Miejskiej w Pelplinie na rok 2014 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Zatwierdza się plany pracy komisji Rady Miejskiej, stanowiące załączniki od nr 2 do 5 niniejszej uchwały.

 

§ 3

 

W uzasadnionych przypadkach upoważnia się Przewodniczącego Rady Miejskiej do zmiany terminów i tematyki sesji wynikających z planu.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

 

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym prace Rady i jej organów odbywają się na podstawie planu pracy zatwierdzonego uchwałą.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

 

 

 


 

 


 

 

Załączniki

XXXVII_413_14_projekt_plan_pracy_2014x.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 80.47k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 468
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta i Gminy Pelplin
Osoba wprowadzająca informację : Agata Kaszowicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Agata Kaszowicz
Czas wytworzenia: 2011-03-17 12:53:10
Czas publikacji: 2011-03-17 12:53:10
Data przeniesienia do archiwum: Brak