Przewodniczący Rady Miejskiej w Pelplinie  

 

 

Imię i nazwisko: Mirosław Chyła

Wiek: 41 lat

Poziom wykształcenia: Wyższe

e-mail: rada.miejska@pelplin.pl

tel.: (58) 536-13-44; 606-139-780

Dyżury:  poniedziałek , Biuro Rady Miejskiej (Plac grunwaldzki 6, 83-130 Pelplin)
w godzinach 16:00 - 18.00.

 

Kompetencje Przewodniczącego Rady :

 

1) Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady.
2) Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący,
w szczególności:
  a/ zwołuje sesje Rady,
  b/ przewodniczy obradom,
  c/ odpowiada za realizację programu, ład i porządek podczas obrad sesji,
  d/ zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,
  e/ podpisuje uchwały Rady,
  f/ czuwa, nad  zapewnieniem  warunków  niezbędnych  do  wykonywania  przez radnych ich mandatu
3) Przewodniczący Rady  jest upoważniony do reprezentowania Rady na zewnątrz.
4) Przewodniczący  oraz  Wiceprzewodniczący Rady koordynują z ramienia Rady prace komisji Rady.

 

 


Liczba odwiedzin : 479
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta i Gminy Pelplin
Osoba wprowadzająca informację : Agata Kaszowicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Agata Kaszowicz
Czas wytworzenia: 2010-12-30 09:50:43
Czas publikacji: 2010-12-30 09:50:43
Data przeniesienia do archiwum: Brak