Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr LXI/398/18 z dnia 9 października 2018 r. w sprawie nadania statutu dla Gminy Pelplin

Uchwała Nr LXI/398/18 z dnia 9 października 2018 r. w sprawie nadania statutu dla Gminy Pelplin

2019-01-16 11:28:48
Zarządzenie Nr 237/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 7 listopada 2018 r.

Zarządzenie Nr 237/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 7 listopada 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Pelplin

2019-01-16 11:25:59
Zarządzenie Nr 170/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 20 sierpnia 2018r.

Zarządzenie Nr 170/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 20 sierpnia 2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Pelplin

2018-10-17 10:00:12
Zarządzenie Nr 128/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 20 czerwca 2018r.

Zarządzenie Nr 128/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 20 czerwca 2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Pelplin

2018-08-13 12:02:14
Zarządzenie Nr 113/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 28 maja 2018r.

Zarządzenie Nr 113/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 28 maja 2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Pelplin

2018-08-13 12:00:55
Zarządzenie Nr 186/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 20 grudnia 2017r.

Zarządzenie Nr 186/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 20 grudnia 2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Pelplin

2018-08-13 11:59:49
Zarządzenie Nr 141/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 2 paździerrnika 2017r.

Zarządzenie Nr 141/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 2 paździerrnika 2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Pelplin

2018-08-13 11:57:46
Zarządzenie Nr 86/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 1 lipca 2016r.

Zarządzenie Nr 86/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 1 lipca 2016r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Pelplin

2018-08-13 11:51:41
Zarządzenie Nr 190/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Pelplinie

2018-01-15 09:05:48
Zarządzenie Nr 159/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 08 listopada 2017 roku w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Pelplinie

2017-11-10 12:12:20