Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 128/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 20 czerwca 2018r.

Zarządzenie Nr 128/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 20 czerwca 2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Pelplin

2018-08-13 12:02:14
Zarządzenie Nr 113/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 28 maja 2018r.

Zarządzenie Nr 113/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 28 maja 2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Pelplin

2018-08-13 12:00:55
Zarządzenie Nr 186/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 20 grudnia 2017r.

Zarządzenie Nr 186/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 20 grudnia 2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Pelplin

2018-08-13 11:59:49
Zarządzenie Nr 141/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 2 paździerrnika 2017r.

Zarządzenie Nr 141/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 2 paździerrnika 2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Pelplin

2018-08-13 11:57:46
Zarządzenie Nr 86/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 1 lipca 2016r.

Zarządzenie Nr 86/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 1 lipca 2016r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Pelplin

2018-08-13 11:51:41
Zarządzenie Nr 190/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Pelplinie

2018-01-15 09:05:48
Zarządzenie Nr 159/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 08 listopada 2017 roku w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Pelplinie

2017-11-10 12:12:20
Zarządzenie Nr 158/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 08 listopada 2017 roku w sprawie zmiany regulaminu pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Pelplinie

2017-11-10 12:07:27
Zarządzenie Nr 38/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 15 marca 2017 roku w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na wolne kierownicze stanowiska orzędnicze w Urzedzie Miasta i Gminy Pelplin oraz stanowiska urzędnicze kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

2017-03-30 11:15:20
Zarządzenie Nr 193/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Miasta i Gminy w Pelplinie stanowiącego załącznik do Zarzadzenia Nr 61/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Miasta i Gminy w Pelplinie

2015-12-23 08:57:00