PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W PELPLINIE  

 

 

Imię i nazwisko: Mirosław Chyła

Wiek: 45 lat

Poziom wykształcenia: Wyższe

e-mail: rada.miejska@pelplin.pl

tel.: (58) 536 13 44, 606 139 780

Dyżury: środa, Urząd Miasta i Gminy Pelplin, sala Urzędu Stanu Cywilnego (Plac Grunwaldzki 4, 83-130 Pelplin)
w godzinach 17.30-19.30.

 

Kompetencje Przewodniczącego Rady :

 

1) Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady.
2) Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący,
w szczególności:
  a/ zwołuje sesje Rady,
  b/ przewodniczy obradom,
  c/ odpowiada za realizację programu, ład i porządek podczas obrad sesji,
  d/ zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,
  e/ podpisuje uchwały Rady,
  f/ czuwa, nad  zapewnieniem  warunków  niezbędnych  do  wykonywania  przez radnych ich mandatu
3) Przewodniczący Rady  jest upoważniony do reprezentowania Rady na zewnątrz.
4) Przewodniczący  oraz  Wiceprzewodniczący Rady koordynują z ramienia Rady prace komisji Rady.

 
 

Liczba odwiedzin : 6056
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta i Gminy Pelplin
Osoba wprowadzająca informację : Agata Kaszowicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Agata Kaszowicz
Czas wytworzenia: 2014-12-09 13:06:58
Czas publikacji: 2018-02-07 15:18:38
Data przeniesienia do archiwum: Brak