Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin

Zarządzenie nr 247/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 15 listopada 2018r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

2018-11-20 08:48:34
Zarządzenie Burmistrza z dnia 2 listopada 2018 roku.

Zarządzenie Nr 227/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 2 listopada 2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

2018-11-02 10:20:43
Zarządzenie Nr 224/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 24 października 2018r.

Zarządzenie Burmistrza nr 224/2018 z dnia 24 października 2018r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Pelplin, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka o numerze 259/58 i 259/59 położonych w Gminie Pelplin, obręb geodezyjny Rudno.

2018-10-25 10:46:47
Zarządzenie Nr 216/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 10 października 2018 roku.

Zarządzenie w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pelplin, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 259/58 i 259/59 - położonej w gminie Pelplin w obrębie geodezyjnym Rudno

2018-10-10 14:48:32
Zarządzenie nr 206/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 25 września 2018r.

Zarządzenie Burmistrza Miasta i gminy w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Pelplin od osoby fizycznej prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie geodezyjnym gręblin, gmina Pelplin.

2018-10-02 10:49:12
Zarządzenie nr 179/2018 Burmistrza Miasta i gminy Pelplin z dnia 12 września 2018 roku

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej

2018-09-13 14:29:27
Zarządzenie Nr 195/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 12 wrzesnia 2018 roku.

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

2018-09-13 12:20:50
Zarządzenie Nr 194/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 12 września 2018 roku.

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

2018-09-12 12:12:54
Zarządzenie Nr 189/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 4 września 2018 roku

w sprawie przyjęcia do zasobu Gminy i ustalenia wartości nieruchomości gruntowych

2018-09-04 08:40:57
Zarządzenie Nr 128/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 20 czerwca 2018 r.

Zarządzenie Nr 128/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 20 czerwca 2018 r.

2018-08-02 14:32:34
Zarządzenie Nr 96/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 18 maja 2018 r.

w sprawie powołania komisji odpowiedzialnej za ocene prac wykonanych w  ramach konkursu: "Zrób coś z niczego, czyli drugie życie odpadów plastikowych".

2018-05-22 09:18:53
Zarządzenie Nr 84/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 14 maja 2018 r.

Zarządzenie Nr 84/2018 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 14 2018 r. z dnia 14 maja 2018 r.

2018-05-16 09:57:28
Zarządzenie nr 120/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 9 września 2016 roku

w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierzawione grunty gminne

2018-05-11 09:05:02
Zarządzenie Nr 38 2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 01 marca 2018

Zarządzenie Nr 38 2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 01 marca 2018

2018-04-05 10:53:24
Zarządzenie Nr 56/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 03 kwietnia 2018

Zarządzenie Nr 56/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 03 kwietnia 2018

2018-04-05 09:33:32
Zarządzenie nr 183/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 13 grudnia 2017 r.

Zarządzenie nr 183/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie rozkładu czasu pracy Urzędu Miasta i Gminy Pelplin w 2018 roku.

2017-12-14 08:14:22
Zarządzenie nr 182/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 8 grudnia 2017 r.

Zarządzenie nr 182/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie przejecia przez PELKOM Sp. z o.o. w Pelplinie zadań zarządu dróg gminnych.

2017-12-13 09:44:09
Zarządzenie nr 175/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 6 grudnia 2017 r.

Zarządzenie nr 175/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie bazy danych budynków i budowli o charakterze użyteczności publicznej.

2017-12-07 12:00:36
Zarządzenie nr 174 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 5 grudnia 2017 r.

Zarządzenie nr 174/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie przekazania do Pelkom Sp. z o.o. w Pelplinie zadań z zakresu administrowania budynkami i budowlami użyteczności publicznej.

2017-12-07 11:53:20
Zarządzenie nr 171/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin

Zarządzenie nr 171/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie powaołania Zespołu interdyscyplinarnego.

2017-12-07 11:22:43
Zarządzenie nr 170/2017

W sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia postepowania dotyczącego wyboru agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Pelplin

2017-11-30 10:26:53
Zarządzenie nr 141/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 2 pażdziernika 2017 r.

Zarządzenie nr 141/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 2 pażdziernika 2017 r.

2017-10-02 12:16:34
Zarządzenie nr 146/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 8 listopada 2016 roku

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiacej własnośc Gminy Pelplin

2016-11-18 13:36:34
Zarządzenie nr 148/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 9 listopada 2016 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do zbycia

2016-11-18 13:34:07
Zarządzenie nr 122 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 21 września 2016r.

w sprawie przyjęcia dokumentu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego fragment gminy Pelplin w rejonie miejscowości: Rajkowy, Ropuchy, Rożental i Nowy Dwór Pelpliński.

Pełna treść zarządzenia znajduje się w załączniku do pobrania.

2016-09-27 13:25:09
Zarządzenie Nr 77/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 09.06.2016r w sprawie rozpatrzenia wniosków do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obrębu Ropuchy dla przebiegu dwutorowej linii elektroenergetycznej 110kV

Pełna treść Zarządzenia znajduje się w załączniku.

2016-06-09 14:59:40
Zarządzenie Nr 36/2016 Burmistrza Miasta i Gminy w Pelplinie z dnia 22.03.2016r.w sprawie przyjęcia dokumentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przebiegu dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Grudziadz-Pelplin-Gdańsk Przyjaźń na terenie gminy Pelplin

2016-03-23 10:55:19
Zarządzenie Nr 36/2016 BUrmistrza Miasta i Gminy w Pelplinie z dnia 22.03.2016r.w sprawie pryzjęcia dokumentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przebiegu dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Grudziądz-Pelplin-Gdańsk Przyjaźń na terenie gminy Pelplin

2016-03-23 10:50:35
10 20 30 40 50 Wyników