Witamy na stronach Biuletynu Informacji Publicznej UMiG Pelplin 

 
  

Witamy Państwa na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Pelplinie.

 

Informacje o mieście i gminie Pelplin możecie Państwo znaleźć na oficjalnej stronie internetowej www.pelplin.pl


Zgodnie z ustawą o o dostępie do informacji publicznej, podmioty władzy publicznej zostały zobowiązane do utworzenia urzędowego publikatora teleinformatycznego o nazwie Biuletyn Informacji Publicznej czyli w skrócie BIP.


Podstawą funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej są następujące akty prawne:


 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Art. 61.


 1.  
  1. Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa.


  2. Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu.


  3. Ograniczenie prawa, o którym mowa w ust. 1 i 2, może nastąpić wyłącznie ze względu na określone w ustawach ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa.


  4. Tryb udzielania informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, określają ustawy, a w odniesieniu do Sejmu i Senatu ich regulaminy.


 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014r. poz. 782)


Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U.02.67.619 z późn. zmianami).

 

Liczba odwiedzin : 3970
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta i Gminy Pelplin
Osoba wprowadzająca informację : Malwina Stasiek
Osoba odpowiedzialna za informację : Malwina Stasiek
Czas wytworzenia: 2006-09-01 00:00:00
Czas publikacji: 2006-09-01 00:00:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak