Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr 219_g323_P_V_18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 27 listopada 2018r.

Uchwała Nr 219_g323_P_V_18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 27 listopada 2018r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pelplin na 2019 rok.

2018-12-06 10:07:22
Uchwała Nr 218_g323_F_V_18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 27 listopada 2018r.

Uchwała Nr 218_g323_F_V_18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 27 listopada 2018r.  w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Miejskiej w Pelplinie o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pelplin na lata 2019-2028.

2018-12-06 10:01:33
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pelplin za III kwartał 2018r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pelplin za III kwartał 2018r.

2018-11-05 10:44:18
Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Pelplin za I półrocze 2018r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Pelplin za I półrocze 2018r.

2018-11-02 13:16:40
Uchwała Nr 151_g323_B_V_18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 4 września 2018r.

Uchwała Nr 151_g323_B_V_18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 4 września 2018r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Pelplina informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku

2018-11-02 13:12:45
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pelplin za II kwartał 2018r.

Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pelplin za II kwartał 2018r.

2018-09-10 15:21:00
Sprawozdanie finansowe za 2017r.

Sprawozdanie finansowe za 2017r.

2018-07-04 16:23:29
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pelplin za I kwartał 2018r.

Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pelplin za I kwartał 2018r

2018-05-09 16:52:40
Uchwała Nr 066/g323/R/V/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 23 kwietnia 2018r.

Uchwała Nr 066/g323/R/V/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 23 kwietnia 2018r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pelplin za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami.

2018-05-09 13:26:32
Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Pelplin za 2017 rok

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Pelplin za 2017 rok

2018-04-04 13:08:08