Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsiewzięcia polegającego na:"Budowie budynku inwentarskiego - obory do obsady 90 DJP na działce ewidencyjnej nr 167/1 obręb ewidencyjny Międzyłęż, gmina Pelplin".

2019-01-10 10:45:41
Obweszczenie o rozprawie administracyjnej otwartej dla społeczeństwa.

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin zawiadomia o przeprowadzeniu otwartej rozprawy administarcyjnej dla społeczeństwa, która odbędzie się dnia 30.01.2019 r. w świetlicy wiejskiej w Lignowach Szlacheckich.

Pełna tresć obwieszczenia w pliku poniżej.

2019-01-09 10:09:01
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa.

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisku w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn:"Rozbudowa istniejącego gospodarstwa rolnego poprzez budowę budynku inwentarskiego przeznaczonego do tuczu trzody chlewnej wraz z niezbędną infarastrukturą techniczną na działce nr 148/1 w miejscowości Lignowy Szlacheckie, gm. Pelplin".

2018-12-17 13:45:33
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin podaje do publicznej wiadomości informację  o wydaniu dnia 03.12.2018 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejącego gospodarstwa rolnego zlokalizowanego na działce nr 199/1 oraz budynku położonego na działce nr 93/2 w m. Kulice, gm. Pelplin, woj. pomorskie".

2018-12-04 14:19:23
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:"Budowa pięciu budynków inwentarskich do produkcji chowu drobiu w ilości 621,8 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą" na działce nr 199/7 obręb ewiencyjny Kulice.

2018-10-18 08:22:11
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn: "Budowa stacji paliw płynnych wraz z infrastrukturą techniczną w Pelplinie przy ul. Starogardzkiej na działce nr 3/23 obreb Pelplin".

Pełna treść obwieszczenia w pliku poniżej.

2018-07-31 12:09:06
Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejącego gospodarstwa rolnego zlokalizowanego na działce nr 199/1 oraz budynku położonego na działce nr 93/2 w m. Kulice, gm. Pelplin, woj. pomorskie".

2018-07-11 15:22:07
Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa.

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:"Rozbudowie istniejącego gospodarstwa rolnego poprzez budowę budynku inwentarskiego (tuczarnia trzody chlewnej) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki geodezyjnej nr 148/1 oraz budowie dwoch silosów paszowych i trzech silosów zbożowych na terenie działki nr 147/8 w miejscowości Lignowy Szlacheckie, gmina Pelplin".

Pełna treść obwieszczenia w załączniku.

2018-04-18 16:51:42
Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oodziaływania na środowisko w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:"Budowie pięciu budynków inwentarskich do produkcji chowu drobiu w ilosci 621,8 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą".

2018-03-13 10:49:53
Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin podaje do wiadomości publicznej informację o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwziecia polegającego na :"Przebudowie drogi wojewódzkiej nr 230 na odcinku od miejscowości Rajkowy (włącznie) do obwodnicy Pelplina".

2018-01-30 09:03:20