Informacje o Skarbniku Gminy Pelplin 

 
Imię i nazwisko: Maria Sławińska
Od kiedy zatrudniony: 01.09.1970
Wiek: 17.11.1951
Poziom wykształcenia: wyższe
Kierunek Wykształcenia: ekonomia
Adres e-mail: skarbnik@pelplin.pl

 

Przyjmowanie interesantów: w godzinach pracy Urzędu.

 

 

 

Kompetencje:

1. Do zadań Skarbnika, pełniącego jednocześnie funkcję Kierownika Referatu Finansowego należy wykonywanie obowiązków wynikających z art. 35 ustawy o finansach publicznych:

a)      Przedkładanie Burmistrzowi projektu budżetu Gminy,

b)     Nadzorowanie i bieżąca kontrola realizacji budżetu Gminy oraz bieżące informowanie Burmistrza o realizacji budżetu.

c)      Przekazywanie komórkom organizacyjnym Urzędu i kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych wytycznych do opracowania niezbędnych informacji związanych z projektem budżetu.

d)     Przygotowanie projektów uchwał i zarządzeń budżetowych.

e)      Opracowywanie planów i zakresu kontroli finansowo-gospodarczej planowanych i doraźnych w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych.

f)       Przygotowywanie i weryfikacja sprawozdawczości budżetowej jednostek organizacyjnych.

g)      Sporządzanie sprawozdawczości.

h)      Uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów

 

2. Skarbnik Gminy, główny księgowy budżetu gminy, działając z upoważnienia Burmistrza:

a)      Prowadzi rachunkowość jednostki.

b)     Wykonuje dyspozycje środków pieniężnych.

c)      Dokonuje wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.

d)     Dokonuje wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

 
 

Liczba odwiedzin : 725
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta i Gminy Pelplin
Osoba wprowadzająca informację : Piotr Hibner
Osoba odpowiedzialna za informację : Piotr Hibner
Czas wytworzenia: 2007-01-22 13:39:00
Czas publikacji: 2007-01-22 13:39:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak