Informacje o Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin 

 
Imię i nazwisko:   Tadeusz Błędzki
Od kiedy zatrudniony:   01-12-2002
Wiek:   11-02-1967
Poziom wykształcenia:   Wyższe techniczne
Kierunek Wykształcenia:   inżynier budownictwa
Adres e-mail:   zastepca.burmistrz@pelplin.pl

 

 

 

Przyjmowanie interesantów: wtorki od godz.13:00 do godz.15:30.

 

Kompetencje:

1. Zastępca Burmistrza w imieniu Burmistrza prowadzi sprawy Gminy w zakresie:

a) budownictwa i gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym,

b) gospodarki komunalnej,

c) komunikacji, transportu i dróg publicznych,

d) realizowanych inwestycji gminnych,

e) realizowanych robót publicznych i prac interwencyjnych.2. Kierownik Referatu Techniczno Inwestycyjnego. 


3. Zastępca Burmistrza działając z upoważnienia Burmistrza:

a) wydaje decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

b) składa oświadczenia woli w zakresie zarządu mieniem komunalnym,

c) w czasie usprawiedliwionej nieobecności Burmistrza załatwia bieżące sprawy gminy w zakresie:

- kierowania urzędem, z wyłączeniem zawierania i rozwiązywania umów o pracę na stanowiskach urzędniczych i obsługi,

- reprezentowania gminy na zewnątrz,

- składania oświadczeń woli w sprawach umów cywilno – prawnych, z wyłączeniem wydawania przepisów porządkowych (art. 41 ust.2 ustawy o samorządzie gminnym) oraz powoływania i odwoływania kierowników gminnych jednostek organizacyjnych i gminnych osób prawnych,

- zatwierdzania wypłat, rachunków, faktur i list płac.

 
 

Liczba odwiedzin : 520
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta i Gminy Pelplin
Osoba wprowadzająca informację : Anna Świtała
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Świtała
Czas wytworzenia: 2007-01-22 13:35:00
Czas publikacji: 2007-01-22 13:35:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak