Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PELPLIN z dnia 31 lipca 2018 roku o podjęciu przez Radę Miejską w Pelplinie nastepujących Uchwał: 1. Nr LVI/371/18 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów wsi Bielawki w gminie Pelplin. 2. Nr LVI/372/18 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Lignowy Szlacheckie w gminie Pelplin.

 

 

2018-07-31 11:55:31
Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju

2018-07-18 14:46:16
Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 09 lipca 2018 roku

Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 09 lipca 2018 roku

2018-07-12 09:30:56
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 4 lipca 2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 4 lipca 2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (RPŚ.6733.04.2018.KF)

2018-07-05 13:20:43
Obwieszczenie Wójta Gminy Subkowy z dnia 25 czerwca 2018 roku

Obwieszczenie Wójta Gminy Subkowy z dnia 25 czerwca 2018 roku

2018-07-05 12:37:22
Decyzja Starosty Tczewskiego z dnia 29 czerwca 2018 r.

Decyzja Starosty Tczewskiego z dnia 29 czerwca 2018 roku.

2018-07-03 09:20:56
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gniew dnia 14 czerwca 2018 roku

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gniew dnia 14 czerwca 2018 roku

2018-06-19 14:53:11
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 18 czerwca 2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 18 czerwca 2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (RPŚ.6733.03.2018.KF)

2018-06-19 14:42:30
Obwieszczenie Starosty Tczewskiego

Obwieszczenie Starosty Tczewskiego

2018-06-13 14:41:47
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PELPLIN Z DNIA 5 CZERWCA 2018r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego część działek ewidencyjnych oznaczonych: nr 22/11 w obrębie geodezyjnym Pelplin oraz nr 467/17 i 467/19 w obrębie geodezyjnym Rajkowy

Treść obwieszczenia oraz wyłożone dokumenty znajdują się poniżej w plikach do pobrania.

2018-06-07 09:22:11