Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 17 grudnia 2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 17 grudnia 2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

2018-12-18 09:58:34
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 17 grudnia 2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 17 grudnia 2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

2018-12-18 09:44:59
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 3 grudnia 2018 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 3 grudnia 2018 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RPŚ.6733.09.2018.KF)

2018-12-04 12:01:23
Obwieszczenie Starosty Tczewskiego z dnia 27 listopada 2018 roku

Obwieszczenie Starosty Tczewskiego z dnia 27 listopada 2018 roku

2018-11-27 13:49:32
Obwieszczenie Burmistrza Masta i Gminy Pelplin z dnia 20 listopada 2018 r. o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy RPŚ.6730.91.2018.KF

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 20 listopada 2018 r. o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy zgodnie z art. 49 Kpa

2018-11-21 15:53:01
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 29 października 2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 29 października 2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

2018-10-30 14:57:40
Ogłoszenie dotyczące podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów na 2018r.

Na podstwie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017r. poz. 2203) ogłaszam dane dotyczace podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów

 

2018-10-29 11:45:44
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 24 października 2018 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 24 października 2018 r. zawiadamiające o wysłaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy do uzgodnień

2018-10-24 11:09:21
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 10 października 2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 10 października 2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

2018-10-11 13:42:41
Obwieszczenie Starosty Tczewskiego z dnia 20 września 2018 roku

Obwieszczenie Starosty Tczewskiego z dnia 20 września 2018 roku

2018-09-25 08:34:03
Obwieszczenie Starosty Tczewskiego z dnia 19.09.2018

Obwieszczenie Starosty Tczewskiego z dnia 19.09.2018

2018-09-20 08:49:00
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 10 września 2018 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 10 września 2018 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

2018-09-11 14:21:37
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 10 września 2018 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 10 września 2018 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

2018-09-11 14:00:21
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 10 września 2018 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegoe

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 10 września 2018 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

2018-09-11 13:42:20
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 10 września 2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 10 września 2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

2018-09-11 13:27:55
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 21 sierpnia 2018 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 21 sierpnia 2018 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RPŚ.6733.04.2018.KF)

2018-08-22 11:25:16
Zawiadomienie Starosty Starogardzkiego z dnia 16 sierpnia 2018 roku

Zawiadomienie Starosty Starogardzkiego z dnia 16 sierpnia 2018 roku

2018-08-21 08:40:47
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PELPLIN z dnia 17 sierpnia 2018r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Temat inwestycji: Budowa linii kablowej 0,4kV na działkach nr 190 i 192/4 w obr. Rożental.

Pełna treść obwieszczenia znajduje się w załączonym pliku.

2018-08-17 11:55:13
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PELPLIN z dnia 14 sierpnia 2018 roku w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Ropuchy, obejmującego część działki nr 68/4 w gminie Pelplin

Pełna treść obwieszczenia znajduje się w pliku do pobrania.

2018-08-16 14:08:16
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 26 lipca 2018 r. o zgłoszeniu do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) lub przydomowych oczyszczalni ścieków

2018-08-01 15:29:18
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PELPLIN z dnia 31 lipca 2018 roku o podjęciu przez Radę Miejską w Pelplinie nastepujących Uchwał: 1. Nr LVI/371/18 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów wsi Bielawki w gminie Pelplin. 2. Nr LVI/372/18 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Lignowy Szlacheckie w gminie Pelplin.

 

 

2018-07-31 11:55:31
Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju

2018-07-18 14:46:16
Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 09 lipca 2018 roku

Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 09 lipca 2018 roku

2018-07-12 09:30:56
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 4 lipca 2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 4 lipca 2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (RPŚ.6733.04.2018.KF)

2018-07-05 13:20:43
Obwieszczenie Wójta Gminy Subkowy z dnia 25 czerwca 2018 roku

Obwieszczenie Wójta Gminy Subkowy z dnia 25 czerwca 2018 roku

2018-07-05 12:37:22
Decyzja Starosty Tczewskiego z dnia 29 czerwca 2018 r.

Decyzja Starosty Tczewskiego z dnia 29 czerwca 2018 roku.

2018-07-03 09:20:56
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gniew dnia 14 czerwca 2018 roku

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gniew dnia 14 czerwca 2018 roku

2018-06-19 14:53:11
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 18 czerwca 2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 18 czerwca 2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (RPŚ.6733.03.2018.KF)

2018-06-19 14:42:30
Obwieszczenie Starosty Tczewskiego

Obwieszczenie Starosty Tczewskiego

2018-06-13 14:41:47
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PELPLIN Z DNIA 5 CZERWCA 2018r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego część działek ewidencyjnych oznaczonych: nr 22/11 w obrębie geodezyjnym Pelplin oraz nr 467/17 i 467/19 w obrębie geodezyjnym Rajkowy

Treść obwieszczenia oraz wyłożone dokumenty znajdują się poniżej w plikach do pobrania.

2018-06-07 09:22:11