Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 20 listopada 2017 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 20 listopada 2017 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

2017-11-21 14:49:54
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego nr WI-II.7840.2.89.2017.EL-b

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego nr WI-II.7840.2.89.2017.EL-b

 

2017-11-21 10:19:37
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 20 listopada 2017 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 20 listopada 2017 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

2017-11-21 08:14:11
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 20 listopada 2017 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 20 listopada 2017 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

2017-11-20 13:07:54
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 17 listopada 2017 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 17 listopada 2017 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sparwie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

2017-11-20 12:49:35
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 17 listopada 2017 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 17 listopada 2017 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RPŚ.6733.17.2017.KF)

2017-11-20 12:39:40
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 17 listopada 2017 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 17 listopada 2017 r. o wydaniu deczyji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RPŚ.6733.18.2017.KF)

2017-11-20 12:29:37
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PELPLIN Z DNIA 16 LISTOPADA 2017 ROKU o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pelplin dla obszarów obejmujących: teren "A" w rejonie ulic: Plac Grunwaldzki, Szkolnej i Klonowej; teren "B" w rejonie ulicy Starogardzkiej. Pełna treść obwieszczenia znajduje się w załączonym pliku.

Pełna treść obwieszczenia znajduje się w załączonym pliku.

2017-11-17 11:04:28
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 10.11.2017 r. znak sprawy DOOŚ-DŚII.4202.11.2017.PD.5

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 10.11.2017 r. znak sprawy DOOŚ-DŚII.4202.11.2017.PD.5

2017-11-16 14:40:30
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 15 listopada 2017 r. o zawiadomieniu strony postępowania o wysłaniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do uzgodnień

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 15 listopada 2017 r. o wysłaniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do uzgodnień (RPŚ.6733.20.2017.KF)

2017-11-16 11:12:00