Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego WI-X.747.1.23.2017.AM.b z dnia 14.09.2017 r.

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego WI-X.747.1.23.2017.AM.b z dnia 14.09.2017 r.

2017-09-15 09:19:59
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 6 września 2017 r. o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 6 września 2017 r. o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy RPŚ.6730.59.2017.KF

2017-09-06 11:38:57
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 6 września 2017 r. o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 6 września 2017 r. o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy RPŚ.6730.58.2017.KF

2017-09-06 11:30:50
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 6 września 2017 r. o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 6 września 2017 r. o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy RPŚ.6730.57.2017.KF

2017-09-06 11:25:37
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego WI-X.747.1.20.2017.AM.b z dnia 01.09.2017 r.

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego WI-X.747.1.20.2017.AM.b z dnia 1.09.2017 r.

2017-09-05 15:26:34
Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy WOO.4202.3.2016.ADS.39 z dnia 18.08.2017 r.

Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy WOO.4202.3.2016.ADS.39 z dnia 18.08.2017 r.

2017-08-29 15:58:40
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 24 sierpnia 2017 r. o wszczęciu postępowania administarcyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 24 sierpnia 2017 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

2017-08-24 14:43:07
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PELPLIN Z DNIA 10 SIERPNIA 2017 ROKU

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Pelplin dla fragmentu obrębu geodezyjnego Ropuchy, obejmującego część działki nr 68/4 w gminie Pelplin.

Pełna treść obwieszczenia oraz projekt dokumentu znajdują się w załącznikach.

2017-08-24 09:04:40
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PELPLIN Z DNIA 10 SIERPNIA 2017 ROKU

o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Pelplina przy ulicy Mickiewicza - dz. geod. 199/4

Pełna treść obwieszczenia oraz projekt dokumentu znajdują się w załącznikach.

2017-08-24 09:01:39
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 22 sierpnia 2017 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 22 sierpnia 2017 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RPŚ.6733.15.2017.KF)

2017-08-24 08:35:38