Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PELPLIN Z DNIA 14 KWIETNIA 2017 ROKU

o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment miasta Pelplina w północno - wschodniej części

W załączeniu projekt uchwały wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2017-04-14 11:11:13
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 12 kwietnia 2017 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 12 kwietnia 2017 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

2017-04-12 14:56:28
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin o naborze wniosków o dotacje na prace przy zabytkach na rok 2017.

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin ogłasza nabór wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze gminy na rok 2017.

2017-04-11 15:14:49
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 30 marca 2017r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 30 marca 2017r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

2017-03-31 11:01:14
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdańsku RDOŚ-Gd-WOO.4240.709.2016.AJ.3

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdańsku RDOŚ-Gd-WOO.4240.709.2016.AJ.3

2017-03-27 15:01:30
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku RDOŚ-Gd-WOO.4210.28.2016.PW.15

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku RDOŚ-Gd-WOO.4210.28.2016.PW.15

2017-03-21 09:15:57
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 16 marca 2017 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 16.03.2017 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokslizacji inwestycji celu publicznego

2017-03-21 09:02:42
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PELPLIN Z DNIA 20 MARCA 2017r. O PODJĘCIU PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ NASTĘPUJĄCYCH UCHWAŁ

1. Nr XXXIII/230/17 z dnia 6 lutego 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment miasta Pelplina w północno-wschodniej części, w rejonie ulic Sambora i Szkolnej.

2. Nr XXXIII/241/17 z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego fragment obrębu geodezyjnego Rajkowy, rejon Hilarowa.

Pełna treść obwieszczenia znajduje się w załączniku.

2017-03-20 13:36:03
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdańsku RDOŚ-Gd-WOO.4202.2.2016.MŚB.17

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdańsku RDOŚ-Gd-WOO.4202.2.2016.MŚB.17

2017-03-14 09:30:23
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku RDOŚ-Gd-WOO.4202.2.2016.MŚB.15

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku RDOŚ-Gd-WOO.4202.2.2016.MŚB.15

2017-03-14 09:28:33