Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zawiadomienie Starosty Starogardzkiego z dnia 16 sierpnia 2018 roku

Zawiadomienie Starosty Starogardzkiego z dnia 16 sierpnia 2018 roku

2018-08-21 08:40:47
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PELPLIN z dnia 17 sierpnia 2018r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Temat inwestycji: Budowa linii kablowej 0,4kV na działkach nr 190 i 192/4 w obr. Rożental.

Pełna treść obwieszczenia znajduje się w załączonym pliku.

2018-08-17 11:55:13
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PELPLIN z dnia 14 sierpnia 2018 roku w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Ropuchy, obejmującego część działki nr 68/4 w gminie Pelplin

Pełna treść obwieszczenia znajduje się w pliku do pobrania.

2018-08-16 14:08:16
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 26 lipca 2018 r. o zgłoszeniu do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) lub przydomowych oczyszczalni ścieków

2018-08-01 15:29:18
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PELPLIN z dnia 31 lipca 2018 roku o podjęciu przez Radę Miejską w Pelplinie nastepujących Uchwał: 1. Nr LVI/371/18 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów wsi Bielawki w gminie Pelplin. 2. Nr LVI/372/18 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Lignowy Szlacheckie w gminie Pelplin.

 

 

2018-07-31 11:55:31
Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju

2018-07-18 14:46:16
Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 09 lipca 2018 roku

Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 09 lipca 2018 roku

2018-07-12 09:30:56
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 4 lipca 2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 4 lipca 2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (RPŚ.6733.04.2018.KF)

2018-07-05 13:20:43
Obwieszczenie Wójta Gminy Subkowy z dnia 25 czerwca 2018 roku

Obwieszczenie Wójta Gminy Subkowy z dnia 25 czerwca 2018 roku

2018-07-05 12:37:22
Decyzja Starosty Tczewskiego z dnia 29 czerwca 2018 r.

Decyzja Starosty Tczewskiego z dnia 29 czerwca 2018 roku.

2018-07-03 09:20:56