Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PELPLIN Z DNIA 25 MAJA 2017r W SPRAWIE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Temat postępowania: Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sportowym w Kulicach.

Pełna treść obwieszczenia znajduje się w ząłączniku.

2017-05-29 11:51:17
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PELPLIN Z DNIA 22 MAJA 2017r O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Decyzja dotyczy budowy spinki wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Lignowy Szlacheckie.

Pełna treść obwieszczenia znajduje się w załączniku.

2017-05-24 10:29:36
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PELPLIN Z DNIA 23 MAJA 2017r O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Postępowanie dotyczy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego budowy dwóch budynków mieszkalnych komunalnych w Pelplinie.

Pełna treść obwieszczenia w załączniku.

2017-05-24 10:08:00
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PELPLIN Z DNIA 15 MAJA 2017 ROKU O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Postępowanie dotyczy budowy odcinka kanalizacji sanitarnej w obrębie geodezyjnym Rożental.

Treść obwieszczenia znajduje się w załączniku

2017-05-23 12:47:57
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 09.05.2017 RDOŚ-Gd-WOO.4240.25.2017.KSZ.6

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 09.05.2017 RDOŚ-Gd-WOO.4240.25.2017.KSZ.6

2017-05-17 09:54:45
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PELPLIN Z DNIA 11 MAJA 2017 ROKU

O podjęciu przez Radę Miejską w Pelplinie nastepujących uchwał:

1. Nr XXXVI/247/17 z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego fragment miasta i gminy Pelplin, w rejonie ul. Starogardzkiej

2. Nr XXXVI/248/17 z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment miasta Pelplina w północno-wschodniej części, w rejonie ulic: Palc Grunwaldzki, Szkolnej, Klonowej.

Pełna treść obwieszczenia oraz tryb składania wniosków do ww. postępowań znajduje się w załączniku.

2017-05-12 12:49:09
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 28.04.2017 RDOŚ-Gd-WOO.4202.2.2016.MŚB.20

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 28.04.2017 RDOŚ-Gd-WOO.4202.2.2016.MŚB.20

2017-05-05 12:18:06
Obwieszczenie Ministra Infrastrukury i Budownictwa DLI.1.6620.4.2017.AN.5

Obwieszczenie Ministra Infrastrukury i Budownictwa DLI.1.6620.4.2017.AN.5

2017-05-05 12:15:17
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 4 maja 2017 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 4 maja 2017 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego  w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

2017-05-04 13:45:28
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy WOO.4202.3.2016.ADS.30 z dnia 25 kwietnia 2017

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy WOO.4202.3.2016.ADS.30 z dnia 25 kwietnia 2017

2017-04-27 14:26:16