Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Protokół z przeprowadzonych konsultacji Programu Współpracy Gminy Pelplin z NGO

2018-12-06 12:44:52
Konsultacje Programu Współpracy Gminy Pelplin z NGO

Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin zaprasza do udziału w konsultacjach projektu Programu Współpracy Gminy Pelplin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 rok.

Celem konsultacji jest zebranie uwag i opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową na terenie gminy Pelplin i/lub działają na rzecz mieszkańców gminy Pelplin, na temat wyżej wymienionego Programu, który stanowi podstawowy dokument regulujący współpracę między samorządem a organizacjami pozarządowymi.

2018-11-05 12:40:16
Sprawozdanie z realizacji Uchwały Rady Miejskiej w Pelplinie ws przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2017

2018-05-30 11:09:24
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Pelplin w 2018 roku ogłoszonego dnia 26 stycznia 2018 r.

W ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Pelplin w 2018 roku ogłoszonego dnia 26 stycznia 2018 r., do Urzędu Miasta i Gminy Pelplin wpłynęło 38 ofert. Po rozpatrzeniu konkursu, biorąc pod uwagę wynik prac Komisji Konkursowej, Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin wyłonił organizacje, które otrzymają dotacje.

2018-03-19 12:37:23
Wyniki konkursu ofert na zadania własne gminy ogłoszonego 26.01.2018 r. w zakresie „Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”

W ramach otwartego konkursu ofert na zadania własne gminy ogłoszonego 26.01.2018 r., do Urzędu Miasta i Gminy Pelplin wpłynęła 1 oferta.
Po rozpatrzeniu oferty, biorąc pod uwagę wyniki pracy Komisji Konkursowej, Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin wyłonił organizację pozarządową – operatora projektu, któremu Gmina Pelplin zleci organizację konkursu dotacyjnego – regranting dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań w zakresie „Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”.

2018-03-19 10:22:53
Ogłoszenie o konkursie

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin z dniem 26.01.2018 r. ogłasza konkurs ofert na zadania własne gminy

2018-01-26 13:39:22
Otwarty konkurs ofert

2018-01-26 13:25:53
Konsultacje programu współpracy Gminy Pelplin z NGO

2017-12-29 13:01:28
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego WI-II.7840.2.71.2017.EL-i z dnia 31 października 2017 r.

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego WI-II.7840.2.71.2017.EL-i z dnia 31 października 2017 r.

2017-11-02 10:39:32
Ogłoszenie o konsultacjach rocznego progarmu współpracy Gminy Pelplin z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok

Konsultacje odbędą się 15 listopada 2017 r. (środa) o godz. 16:00 w Sali Ślubów Urzędu Miasta i Gminy Pelplin.

Celem konsultacji jest zebranie uwag i opinii organizacji pozarządowych i podmiotów o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na temat ww. programu, który stanowi podstawowy dokument regulujący współpracę między samorządem a sektorem społecznym.

Serdecznie zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta i Gminy Pelplin do wzięcia udziału w spotkaniu.

 

2017-10-31 09:07:43