Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
RSP.271.13.2018 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Dowóz dzieci z terenu Gminy Pelplin do szkół i placówek szkolno–wychowawczych na podstawie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2018/2019 wraz z opieką nad dziećmi podczas dowozu"

2018-07-30 11:57:34
RIK.271.11.2018 - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym "Remont świetlicy wiejskiej w Bielawkach"

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na "Remont świetlicy wiejskiej w Bielawkach".

Pełna treść ogłoszenia oraz niezbędne załączniki poniżej w plikach do pobrania.

Zmiana siwz z dnia 04.07.2018 r.

Zmiana ogłoszenie o zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

2018-07-25 17:03:06
RIK.271.12.2018 - ogloszenie o przetargu nieograniczonym "Wykonanie dokumentacji projektowej, STWiORB, kosztorysu inwestorskiego remontu budynku przedszkola w Rajkowach Gmina Pelplin"

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na"Wykonanie dokumentacji projektowej, STWiORB, kosztorysu inwestorskiego remontu budynku przedszkola w Rajkowach Gmina Pelplin"

Pełna treść ogłoszenia oraz niezbędne załączniki poniżej w plikach do pobrania.

Znak sprawy: RIK.271.12.2018

Zmiana siwz

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informaja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

2018-07-18 16:16:06
RIK.271.13.2018 - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym „Utworzenie placówki Senior + w Lignowach Szlacheckich”

Gmina Pelplin ogłasza przetarg na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: "Utworzenie placówki SENIOR+ w Lignowach Szlacheckich".

Pełna treść ogłoszenia oraz niezbędne załączniki poniżej w plikach do pobrania.

Znak sprawy: RIK.271.13.2018

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

2018-07-17 08:56:30
RIK.271.10.2018 - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym "Przebudowa drogi gminnej - ul. Lindałowo w miejscowości Lignowy Szlacheckie"

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na "Przebudowa drogi gminnej - ul. Lindałowo w miejscowości Lignowy Szlacheckie".

Pełna treść ogłoszenia oraz niezbędne załączniki poniżej w plikach do pobrania.

Zmiana SIWZ

Treść pytań zadanych do siwz wraz z odpowiedziami oraz zmiana siwz.

Zmiana SIWZ z dnia 27.06.2018 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu

2018-06-28 13:59:51
ZP.271.7.2018 - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Bielawki oraz kanalizacji sanitarnej we wsi Lignowy Szlacheckie"

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na "Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Bielawki oraz kanalizacji sanitarnej we wsi Lignowy Szlacheckie".

Pełna treść ogłoszenia oraz niezbędne załączniki poniżej w plikach do pobrania.

Znak sprawy: ZP.271.7.2018

Zmiana SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Korekta informacji z otwarcia ofert

Zawidomienie o unieważnieniu postępownia

 

2018-06-22 13:48:31
ZP.271.9.2018 - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Przebudowę ul. Bukowej w miejscowości Rajkowy - Etap I"

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na "Przebudowę ul. Bukowej w miejscowości Rajkowy - Etap I".

Pełna treść ogłoszenia oraz niezbędne załączniki poniżej w plikach do pobrania.

Znak sprawy: ZP.271.9.2018

Zmiana SIWZ z dnia 12.06.2018 r.

Zmiana SIWZ z dnia 13.06.2018 r.

Zmiana SIWZ II z dnia 13.06.2018 r.

Ogłoszenie o zmianie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

2018-06-20 16:16:59
ZP.271.06.2018 - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację zadania inwestycyjnego: "Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj infrastruktury kajakowej w ramach przedsięwzięcia strategicznego >>Pomorskie szlaki kajakowe - Wierzycą po zabytkach Kociewia

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj infrastruktury kajakowej w ramach przedsięwzięcia strategicznego >>Pomorskie szlaki kajakowe - Wierzycą po zabytkach Kociewia<< na terenie Gminy Pelplin".

Pełna treść ogłoszenia oraz niezbędne załączniki poniżej w plikach do pobrania.

Znak sprawy: ZP.271.06.2018

Zmiana SIWZ z dnia 22.05.2018 r.

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dnia 22.05.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

2018-06-06 16:55:24
ZP.271.5.2018 - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie: „Wykonanie dokumentacji projektowej, STWiORB, kosztorysu inwestorskiego przebudowy dróg na osiedlu domów wielorodzinnych w Małych Walichnowach”

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego pn.:  „Wykonanie dokumentacji projektowej, STWiORB, kosztorysu inwestorskiego przebudowy dróg na osiedlu domów wielorodzinnych w Małych Walichnowach”

Pełna treść ogłoszenia oraz dokumenty niezbędne do złożenia oferty znajdują się poniżej w plikach do pobrania.

24/04/2018 r. - dodano informację z sesji otwarcia ofert

24/04/2018 r. - dodano informację o unieważnieniu postępowania przetargowego

Znak sprawy: ZP.271.5.2018

2018-04-24 12:30:46
ZP.271.02.2018 - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację zadannia inwestycyjnego: "Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic: ul. Szpitalna - 215422G, ul. Ks. Bpa Dominika – 215411G, ul. Sportowa - 215419G w Pelplinie"

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic: ul. Szpitalna - 215422G, ul. Ks. Bpa Dominika – 215411G, ul. Sportowa - 215419G w Pelplinie".

Pełna treść ogłoszenia oraz dokumenty niezbędne do złożenia oferty znajdują się poniżej w plikach do pobrania.

13/03/2018 r. - zamieszczono poprawiony przedmiar branży drogowej ul. Bpa Dominika i Szpitalnej (uzupełniony o jednostki miary); zamieszczono załączniki w formie edytowalnej

19/03/2018 r. - do zamawiającego wpłynęło zapytanie: "Bardzo proszę o podanie rodzaju znaku aktywnego, jego rodzaju oraz wielkości". Poniżej, w plikach do pobrania, zamieszczono dokument dotyczący znaku aktywnego, jego rodzaju oraz wielkości. Plik o nazwie: 19-03-2018_SST_drogi_oznakowanie aktywne.pdf

23/03/2018 r. - zamieszczono informację z sesji otwarcia ofert

30/03/2018 r. - zamieszczono ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Znak sprawy: ZP.271.02.2018

2018-03-30 11:43:54