Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
ROR.271.26.2018 - Przeprowadzenie specjalistycznych oraz profilaktycznych badań lekarskich wraz z prowadzeniem punktu medycznego oraz prowadzenie punktów konsultacyjnych dla pracowników Gminy Pelplin w ramach projektu „Kompleksowy program profilaktyki zdrowotnej pracowników Gminy Pelplin” realizowanego przez Gminę Pelplin w ramach Działania 5.4.2. Zdrowie na rynku pracy, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na

"Przeprowadzenie specjalistycznych oraz profilaktycznych badań lekarskich wraz z prowadzeniem punktu medycznego oraz prowadzenie punktów konsultacyjnych dla pracowników Gminy Pelplin w ramach projektu „Kompleksowy program profilaktyki zdrowotnej pracowników Gminy Pelplin” realizowanego przez Gminę Pelplin w ramach Działania 5.4.2. Zdrowie na rynku pracy, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020"

Pełna treść ogłoszenia oraz niezbędne załączniki poniżej w plikach do pobrania.

Znak sprawy: ROR.271.26.2018

2019-01-11 09:57:26
RZP/33/2018 - zaproszenie do składania ofert na sporządzanie operatów szacunkowych i inwentaryzacji (rzeczoznawca majątkowy)

2019-01-07 15:11:07
RZP/34/2018 -zaproszenie do składania ofert na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy na rok 2018

2019-01-04 09:36:17
RIK.271.25.2018 - Budowa Wiślanej Trasy Rowerowe (R-9) na terenie Gminy Pelplin w ramach projektu „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Miasta Tczewa

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na

"Budowa Wiślanej Trasy Rowerowe (R-9) na terenie Gminy Pelplin w ramach projektu „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i  Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Miasta Tczewa"

Pełna treść ogłoszenia oraz niezbędne załączniki poniżej w plikach do pobrania.

Znak sprawy: RIK.271.25.2018

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 21/12/2018 r.

 

2018-12-21 11:36:03
RZP/32/2018 - Zapytanie cenowe na: "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miasta i Gminy Pelplin w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym"

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin zaprasza do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miasta i Gminy Pelplin w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym.

Pełna treść zapytania znajduje się w plikach do pobrania.

18.12.2018 - Dodano odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz zaktualizowano Opis Przedmiotu Zamówienia - zaktualizowane pliki znajdują się poniżej do pobrania.

19.12.2018 - Dodano informację z otwarcia ofert.

19.12.2018 - Dodano protokół z rozeznania cenowego.

 

2018-12-19 16:40:53
ZP.271.04.2018 - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z realizacją w systemie „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn. „Budowa Wiślanej Trasy Rowerowe (R-9) na terenie Gminy Pelplin w ramach projektu „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Miasta Tczewa”

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z realizacją w systemie „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn. „Budowa Wiślanej Trasy Rowerowe (R-9) na terenie Gminy Pelplin w ramach projektu „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i  Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Miasta Tczewa”

 

Pełna treść ogłoszenia oraz dokumenty niezbędne do złożenia oferty znajdują się poniżej w plikach do pobrania.

Znak sprawy: ZP.271.5.2018

Zawiadomienie ounieważnieniu postępowania

2018-12-13 10:27:52
RIK.271.15.2018 - ogloszenie o przetargu nieograniczonym "Budowa Wiślanej Trasy Rowerowe (R-9) na terenie Gminy Pelplin w ramach projektu „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Miasta Tczewa"

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z realizacją w systemie „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn. „Budowa Wiślanej Trasy Rowerowe (R-9) na terenie Gminy Pelplin w ramach projektu „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i  Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Miasta Tczewa”

Pełna treść ogłoszenia oraz dokumenty niezbędne do złożenia oferty znajdują się poniżej w plikach do pobrania.

Znak sprawy: RIK.271.15.2018

Treść pytań do siwz wraz z odpowiedzią

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

2018-12-13 10:25:21
SK.3060.2.2018 - Zaproszenie do składania ofert na agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Pelplin z dnia 26 listopada 2018r.

2018-12-12 14:50:57
RIK.271.24.2018 - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym "Remont przedszkola w Rajkowach"

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na

„Remont przedszkola w Rajkowach”

Pełna treść ogłoszenia oraz niezbędne załączniki poniżej w plikach do pobrania.

Znak sprawy: RIK.271.24.2018

Zmiana SIWZ z dnia 28.09.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert 04/10/2018

Zawiadomienie o wyborze oferty 17/10/2018 r.

2018-10-17 16:00:51
RIK.271.23.2018 - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Pelplin”

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na

„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Pelplin”

Pełna treść ogłoszenia oraz niezbędne załączniki poniżej w plikach do pobrania.

11/09/2018 r. - dodano informację z sesji otwarcia ofert.

20/09/2018 r. - dodano korektę do informacji z sesji otwarcia ofert.

Znak sprawy: RIK.271.23.2018

Zawiadomienie o wyborze oferty 16/10/2018 r.

2018-10-16 15:03:38
SK.3060.1.2018 - Zaproszenie do składania ofert na agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Pelplin z dnia 20 sierpnia 2018r.

2018-09-25 10:57:34
RIK.271.22.2018 - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym „Przebudowa drogi na osiedlu domów wielorodzinnych w Małych Walichnowach Gmina Pelplin”

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na

 „Przebudowa drogi  na osiedlu domów wielorodzinnych w Małych Walichnowach Gmina Pelplin”

Pełna treść ogłoszenia oraz niezbędne załączniki poniżej w plikach do pobrania.

Znak sprawy: RIK.271.22.2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 03/09/2018 r.

Zmiana SIWZ 03/09/2018 r.

Zmiana SIWZ 07/09/2018 r.

Informacja z otwarcia ofert 10/09/2018 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty 10/09/2018 r.

2018-09-10 14:45:07
RIK.271.18.2018 - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym „Przebudowa drogi gminnej - ul. Lindałowo w miejscowości Lignowy Szlacheckie – I etap”

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na "Przebudowa drogi gminnej - ul. Lindałowo w miejscowości Lignowy Szlacheckie".

Pełna treść ogłoszenia oraz niezbędne załączniki poniżej w plikach do pobrania.

13/08/2018 - zamieszczono informację z sesji otwarcia ofert

Znak sprawy: RIK.271.18.2018

Zawiadomienie o wyborze oferty

2018-08-31 13:39:32
RIK.271.21.2018 - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie inwestycyjne: „Przebudowa drogi gminnej na działkach 269/1,188/1 obręb Rajkowy oraz drogi powiatowej na działkach 384/2 obręb Rajkowy 32/3, 31/6,obręb Brzuśce”

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na

„Przebudowa drogi gminnej na działkach 269/1,188/1 obręb Rajkowy oraz drogi powiatowej na działkach 384/2 obręb Rajkowy 32/3, 31/6,obręb Brzuśce”

Pełna treść ogłoszenia oraz niezbędne załączniki poniżej w plikach do pobrania.

24/08/2018 - w związku z niepoprawnym zamieszczeniem częsci dot. dokumentacji technicznej, plik "dokumentacja_techniczna.rar" został usunięty, zastąpiono go prawidłową i kompletną dokumentacją techniczną. W związku z powyższym, następuje przesunięcie terminu składania ofert do dnia 30/08/2018 r., do godz. 10:00.

Znak sprawy: RIK.271.21.2018

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

2018-08-30 14:26:28
RIK.271.17.2018 - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym „Przebudowa i budowa dróg gminnych w ciągu komunikacyjnym - ul. Wybickiego - 215424G, ul. Szkolna, Osiedle Młodych – 215435G w Pelplinie”

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i  budowa  dróg gminnych w ciągu komunikacyjnym - ul. Wybickiego - 215424G, ul.  Szkolna, Osiedle Młodych – 215435G w Pelplinie”

Pełna treść ogłoszenia oraz dokumenty niezbędne do złożenia oferty znajdują się poniżej w plikach do pobrania.

07/08/2018 r. - dodano pytania i odpowiedzi do przetargu.

09/08/2018 r. - w związku ze złożonymi zapytaniami do prowadzonego postępowania na zadanie inwestycyjne "Przebudowa i budowa dróg gminnych w ciągu komunikacyjnym - ul. Wybickiego-215424G, ul. Szkolna, Osiedle Młodych - 215424G, ul. Szkolna, Osiedle Młodych - 215435G w Pelplinie", przedłuża się termin składania ofert do dnia 17.08.2018 r. - w załącznikach dodano ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Odpowiedzi na pytania udzielimy w dniu 13.08.2018 r.

10/08/2018 r. - dodano pytania i odpowiedzi wraz ze zaktualizowanymi przedmiarami (zmiany zaznaczono na żółto) - zmiany dotyczą wpisu z dnia 09/08/2018 r. (plik .rar)

20/08/2018 r. - dodano informację z sesji otwarcia ofert

Znak sprawy: RIK.271.17.2018

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

2018-08-27 13:28:14
RIK.271.16.2018 - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Pelplin”

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na

„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Pelplin”

Pełna treść ogłoszenia oraz niezbędne załączniki poniżej w plikach do pobrania.

Znak sprawy: RIK.271.16.2018

Zmiana SIWZ z dnia 31.07.2018

Odpowiedzi na pytania do SIWZ 31.07.2018

06/08/2018 - dodano informację z sesji otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

2018-08-21 13:55:39
RIK.271.20.2018 r. - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym „Przebudowa drogi na osiedlu domów wielorodzinnych w Małych Walichnowach Gmina Pelplin”

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na

 „Przebudowa drogi  na osiedlu domów wielorodzinnych w Małych Walichnowach Gmina Pelplin”

Pełna treść ogłoszenia oraz niezbędne załączniki poniżej w plikach do pobrania.

Znak sprawy: RIK.271.20.2018

Zawiadomienie o unieważnieniu

2018-08-21 13:54:11
RSP.271.19.2018 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usługi pn. "Dowóz i odwóz dzieci z terenu Gminy Pelplin do i ze szkół i placówek szkolno-wychowawczych na podstawie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2018/2019 wraz z opieką nad dziećmi podczas dowozu"

2018-08-21 10:35:48
RIK.271.14.2018 - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym "Przebudowa dróg na terenie gminy Pelplin"

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na "Przebudowa dróg na terenie gminy Pelplin".

Pełna treść ogłoszenia oraz niezbędne załączniki poniżej w plikach do pobrania.

07/08/2018 r. - dodano zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części nr II - "Remont drogi gminnej w miejscowości Międzyłęż"

13/08/2018 r. - dodano zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części nr I - "Remont drogi gminnej w miejscowości Kulice"

13/08/2018 r. - dodano zawiadomienie o wybirze najkorzystniejszej oferty dla części nr III - "Remont drogi gminnej w miejscowości Rajkowy"

2018-08-13 14:58:28
RZP/22/2018 - zapytanie cenowe na: "Dostawę sprzętu ratownictwa technicznego na wyposażenie jednostki ochotniczej straży pożarnej Wielki Garc współfinansowaną ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości."

2018-08-01 10:27:02
RSP.271.13.2018 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Dowóz dzieci z terenu Gminy Pelplin do szkół i placówek szkolno–wychowawczych na podstawie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2018/2019 wraz z opieką nad dziećmi podczas dowozu"

2018-07-30 11:57:34
RIK.271.11.2018 - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym "Remont świetlicy wiejskiej w Bielawkach"

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na "Remont świetlicy wiejskiej w Bielawkach".

Pełna treść ogłoszenia oraz niezbędne załączniki poniżej w plikach do pobrania.

Zmiana siwz z dnia 04.07.2018 r.

Zmiana ogłoszenie o zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

2018-07-25 17:03:06
RIK.271.12.2018 - ogloszenie o przetargu nieograniczonym "Wykonanie dokumentacji projektowej, STWiORB, kosztorysu inwestorskiego remontu budynku przedszkola w Rajkowach Gmina Pelplin"

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na"Wykonanie dokumentacji projektowej, STWiORB, kosztorysu inwestorskiego remontu budynku przedszkola w Rajkowach Gmina Pelplin"

Pełna treść ogłoszenia oraz niezbędne załączniki poniżej w plikach do pobrania.

Znak sprawy: RIK.271.12.2018

Zmiana siwz

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informaja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

2018-07-18 16:16:06
RIK.271.13.2018 - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym „Utworzenie placówki Senior + w Lignowach Szlacheckich”

Gmina Pelplin ogłasza przetarg na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: "Utworzenie placówki SENIOR+ w Lignowach Szlacheckich".

Pełna treść ogłoszenia oraz niezbędne załączniki poniżej w plikach do pobrania.

Znak sprawy: RIK.271.13.2018

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

2018-07-17 08:56:30
RIK.271.10.2018 - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym "Przebudowa drogi gminnej - ul. Lindałowo w miejscowości Lignowy Szlacheckie"

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na "Przebudowa drogi gminnej - ul. Lindałowo w miejscowości Lignowy Szlacheckie".

Pełna treść ogłoszenia oraz niezbędne załączniki poniżej w plikach do pobrania.

Zmiana SIWZ

Treść pytań zadanych do siwz wraz z odpowiedziami oraz zmiana siwz.

Zmiana SIWZ z dnia 27.06.2018 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu

2018-06-28 13:59:51
ZP.271.7.2018 - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Bielawki oraz kanalizacji sanitarnej we wsi Lignowy Szlacheckie"

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na "Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Bielawki oraz kanalizacji sanitarnej we wsi Lignowy Szlacheckie".

Pełna treść ogłoszenia oraz niezbędne załączniki poniżej w plikach do pobrania.

Znak sprawy: ZP.271.7.2018

Zmiana SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Korekta informacji z otwarcia ofert

Zawidomienie o unieważnieniu postępownia

 

2018-06-22 13:48:31
ZP.271.9.2018 - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Przebudowę ul. Bukowej w miejscowości Rajkowy - Etap I"

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na "Przebudowę ul. Bukowej w miejscowości Rajkowy - Etap I".

Pełna treść ogłoszenia oraz niezbędne załączniki poniżej w plikach do pobrania.

Znak sprawy: ZP.271.9.2018

Zmiana SIWZ z dnia 12.06.2018 r.

Zmiana SIWZ z dnia 13.06.2018 r.

Zmiana SIWZ II z dnia 13.06.2018 r.

Ogłoszenie o zmianie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

2018-06-20 16:16:59
ZP.271.06.2018 - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację zadania inwestycyjnego: "Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj infrastruktury kajakowej w ramach przedsięwzięcia strategicznego >>Pomorskie szlaki kajakowe - Wierzycą po zabytkach Kociewia

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj infrastruktury kajakowej w ramach przedsięwzięcia strategicznego >>Pomorskie szlaki kajakowe - Wierzycą po zabytkach Kociewia<< na terenie Gminy Pelplin".

Pełna treść ogłoszenia oraz niezbędne załączniki poniżej w plikach do pobrania.

Znak sprawy: ZP.271.06.2018

Zmiana SIWZ z dnia 22.05.2018 r.

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dnia 22.05.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

2018-06-06 16:55:24
ZP.271.5.2018 - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie: „Wykonanie dokumentacji projektowej, STWiORB, kosztorysu inwestorskiego przebudowy dróg na osiedlu domów wielorodzinnych w Małych Walichnowach”

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego pn.:  „Wykonanie dokumentacji projektowej, STWiORB, kosztorysu inwestorskiego przebudowy dróg na osiedlu domów wielorodzinnych w Małych Walichnowach”

Pełna treść ogłoszenia oraz dokumenty niezbędne do złożenia oferty znajdują się poniżej w plikach do pobrania.

24/04/2018 r. - dodano informację z sesji otwarcia ofert

24/04/2018 r. - dodano informację o unieważnieniu postępowania przetargowego

Znak sprawy: ZP.271.5.2018

2018-04-24 12:30:46
ZP.271.02.2018 - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację zadannia inwestycyjnego: "Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic: ul. Szpitalna - 215422G, ul. Ks. Bpa Dominika – 215411G, ul. Sportowa - 215419G w Pelplinie"

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic: ul. Szpitalna - 215422G, ul. Ks. Bpa Dominika – 215411G, ul. Sportowa - 215419G w Pelplinie".

Pełna treść ogłoszenia oraz dokumenty niezbędne do złożenia oferty znajdują się poniżej w plikach do pobrania.

13/03/2018 r. - zamieszczono poprawiony przedmiar branży drogowej ul. Bpa Dominika i Szpitalnej (uzupełniony o jednostki miary); zamieszczono załączniki w formie edytowalnej

19/03/2018 r. - do zamawiającego wpłynęło zapytanie: "Bardzo proszę o podanie rodzaju znaku aktywnego, jego rodzaju oraz wielkości". Poniżej, w plikach do pobrania, zamieszczono dokument dotyczący znaku aktywnego, jego rodzaju oraz wielkości. Plik o nazwie: 19-03-2018_SST_drogi_oznakowanie aktywne.pdf

23/03/2018 r. - zamieszczono informację z sesji otwarcia ofert

30/03/2018 r. - zamieszczono ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Znak sprawy: ZP.271.02.2018

2018-03-30 11:43:54
ZP.271.01.2018 - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację zadania inwestycyjnego: "Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z realizacją w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn.: >>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Pelplin

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z realizacją w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn.: >>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Pelplin<<". Pełna treść ogłoszenia oraz dokumenty niezbędne do złożenia oferty znajdują się poniżej w plikach do pobrania.

23/03/2018 - zamieszczono informację z sesji otwarcia ofert

Znak sprawy: ZP.271.01.2018

2018-03-23 10:28:48
RZP/01/2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonianie operatów szacunkowych i inwentaryzcji

2018-01-30 13:19:06
Informacja o wyborze oferty na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy

2018-01-29 11:46:16
RZP/03/2018 - zaproszenie do składnia ofert na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy na rok 2018

2018-01-18 15:17:19
RZP/01/2018 - zaproszenie do składania ofert na wybór rzeczoznawcy majątkowego na rok 2018

2018-01-18 08:30:32
RZP/27/2017 - Zapytanie cenowe na: "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miasta i Gminy Pelplin w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym"

Pełna treść zapytania znajduje się w plikach do pobrania.

14.12.2017 - Dodano odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz zaktualizowano Opis Przedmiotu Zamówienia - zaktualizowane pliki znajdują się poniżej do pobrania.

19.12.2017 - Dodano informację z otwarcia ofert.

19.12.2017 - Dodano protokół z rozeznania cenowego

 

2017-12-19 13:54:21
RZP/26/2017 - Zaproszenie do składania ofert w zapytaniu cenowym na wykonanie zadania: "Bezgotówkowy zakup paliw płynnych na potrzeby pojazdów oraz urządzeń eksploatowanych przez Urząd Miasta i Gminy Pelplin, sołectwa oraz jednostki OSP z terenu Miasta i Gminy Pelplin."

2017-12-19 09:51:49
RZP/22/2017 - protokół z otwarcia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty na agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Pelplin

Protokół z otwarcia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty na agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Pelplin znajduje się poniżej w plikach do pobrania.

Znak sprawy: RZP/22/2017

 

2017-12-06 15:23:17
RZP/22/2017 - uzupełnienie zaproszenia na składanie ofert na agenta emisji obligacji Gminy Pelplin

Nawiązując do zaproszenia do składania ofert na agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Pelplin informuję, że otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 listopada 2017r. o godz. 12.15 w sali ślubów (pokój nr 20) Urzędu Miasta i Gminy Pelplin ul. Plac Grunwaldzki 4, 83-130 Pelplin.

 

Znak sprawy: RZP/22/2017

2017-11-29 09:02:57
RZP/25/2017 - protokół rozeznania cenowego na wykonanie dokumentacji niezbędnej do wykonania rozbiórki 2 budynków gospodarczych zlokalizowanych w Pelplinie przy Placu Grunwaldzkim

Gmina Pelplin informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie dokumentacji niezbędnej do wykonania rozbiórki 2 budynków gospodarczych zlokalizowanych w Pelplinie przy Placu Grunwaldzkim. Pełna treść ogłoszenia poniżej w plikach do pobrania.

Znak sprawy: RZP/25/2017

2017-11-21 14:21:26