Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
ZP.271.03.2017 - przetarg nieograniczony na zadanie inwestycyjne: "Modernizacja dróg gminnych (Rajkowy, Kulice, Rożental, Gręblin)"

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie: "Modernizacja dróg gminnych (Rajkowy, Kulice, Rożental, Gręblin)". Ogłoszenie o przetargu, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz wszystkie niezbędne załączniki znajdują się poniżej w plikach do pobrania.

Znak sprawy: ZP.271.03.2017

2017-05-25 13:38:31
ZP.271.02.2017 - informacja dodatkowa dot. wyboru najkorzystniejszej oferty na zadanie inwestycyjne "Przebudowa ulicy Strzelnica w Pelplinie - I i II etap"

Poniżej w plikach do pobrania znajduje się infromacja dodatkowa dot. wyboru najkorzystniejszej oferty na zadanie inwestycyjne "Przebudowa ulicy Strzelnica w Pelplinie - I i II etap".

Znak sprawy: ZP.271.02.2017

2017-05-04 16:04:54
Informacja

z przeprowadzonego w dniach 20-26.04.2017 roku, pierwszego pisemnego ograniczonego przetargu na sprzedaż sieci centralnego ogrzewania w skład którego wchodzą: zabudowana nieruchomość gruntowa, urządzenia i sprzęt znajdujący się w budynku oraz sieci przesyłowe - ograniczony dla firm branżowych zajmującym się ciepłownictwem prowadzących działalność na terenie województwa Pomorskiego.

2017-04-28 14:01:55
ZP.271.02.2017 - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie inwestycyjne: "Przebudowa ulicy Strzelnica w Pelplinie - I i II etap"

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie inwestycyjne: "Przebudowa ulicy Strzelnica w Pelplinie - I i II etap".

Pełna treść ogłoszenia poniżej w plikach do pobrania.

Znak sprawy: ZP.271.02.2017

2017-04-27 21:23:27
Informacja z przeprowadzonej części jawnej pierwszego pisemnego ograniczonego przetargu na sprzedaż sieci centralnego ogrzewania w skład którego wchodzą: zabudowana nieruchomość gruntowa, urządzenia i sprzęt znajdujący się w budynku oraz sieci przesyłowe - ograniczony dla firm branżowych zajmującym się ciepłownictwem prowadzących działalność na terenie województwa Pomorskiego

2017-04-20 15:26:17
ZP.271.02.2017 - informacja z sesji otwarcia ofert w przetargu "Przebudowa ulicy Strzelnica w Pelplinie - I i II etap"

2017-04-04 14:19:50
ZP.271.01.2017 - ogłoszenie o udzieleneniu zamówienia na zadanie inwestycyjne: "Budowa ul. Świerkowej w Pelplinie - etap I"

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: "Budowa ulicy Świerkowej w Pelplinie - I etap". Pełna treść ogłoszenia poniżej w plikach do pobrania.

Znak sprawy: ZP.271.01.2017

2017-03-22 23:23:00
ZP.271.02.2017 - zmiana w przetargu nieograniczonym: "Przebudowa ulicy Strzelnica w Pelplinie - etap I i II

Informujemy, że w przetargu nieograniczonym na zadaniu: "Przebudowa ulicy Strzelnica w Pelplinie - etap I i II" wprowadza się następujące zmiany:

1. w zamieszczonym w ogłoszeniu załączniku nr 7 unieważnia się pliki: "P etap 1_1.pdf", "P etap 2.pdf", "Opis-PB_Pelplin_Strzelnica E1.pdf", "Opis-PB_Pelplin_Strzelnica E2.pdf", "rys_3_PSe1.pdf", "rys_3_PSe2.pdf".

2. powyżej wymienione pliki zastępuje się plikami załączonymi do niniejszego ogłoszenia zamieszczonymi w pliku skompresowanym.


Znak sprawy: ZP.271.02.2017

2017-03-22 09:18:39
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PELPLIN O DIALOGU PUBLICZNYM

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin ogłasza Dialog Techniczny poprzedzający przeprowadzenie inwestycji budowy ok. 170 mieszkań w Programie Mieszkanie Plus zapraszając chętne podmioty do uczestnictwa w Dialogu.

Celem Dialogu Technicznego jest pozyskanie przez Zamawiającego informacji na temat możliwości i sposobu sfinansowania inwestycji.

Ogłoszenie o Dialogu Technicznym oraz Regulamin znajdują się w plikach do pobrania.

2017-03-21 15:47:59
Informacja dot. rozstrzygnięcia konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej zagospodarowania terenów leśnych przy ul. Pólko w Pelplinie

Treść informacji w załączeniu.

2017-03-21 15:34:50