Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
ZP.271.9.2018 - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Przebudowę ul. Bukowej w miejscowości Rajkowy - Etap I"

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na "Przebudowę ul. Bukowej w miejscowości Rajkowy - Etap I".

Pełna treść ogłoszenia oraz niezbędne załączniki poniżej w plikach do pobrania.

Znak sprawy: ZP.271.9.2018

Zmiana SIWZ z dnia 12.06.2018 r.

Zmiana SIWZ z dnia 13.06.2018 r.

Zmiana SIWZ II z dnia 13.06.2018 r.

Ogłoszenie o zmianie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

2018-06-14 11:07:58
RIK.271.10.2018 - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym "Przebudowa drogi gminnej - ul. Lindałowo w miejscowości Lignowy Szlacheckie"

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na "Przebudowa drogi gminnej - ul. Lindałowo w miejscowości Lignowy Szlacheckie".

Pełna treść ogłoszenia oraz niezbędne załączniki poniżej w plikach do pobrania.

2018-06-13 16:52:20
ZP.271.7.2018 - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Bielawki oraz kanalizacji sanitarnej we wsi Lignowy Szlacheckie"

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na "Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Bielawki oraz kanalizacji sanitarnej we wsi Lignowy Szlacheckie".

Pełna treść ogłoszenia oraz niezbędne załączniki poniżej w plikach do pobrania.

Znak sprawy: ZP.271.7.2018

Zmiana SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

2018-06-08 13:10:10
ZP.271.06.2018 - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację zadania inwestycyjnego: "Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj infrastruktury kajakowej w ramach przedsięwzięcia strategicznego >>Pomorskie szlaki kajakowe - Wierzycą po zabytkach Kociewia

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj infrastruktury kajakowej w ramach przedsięwzięcia strategicznego >>Pomorskie szlaki kajakowe - Wierzycą po zabytkach Kociewia<< na terenie Gminy Pelplin".

Pełna treść ogłoszenia oraz niezbędne załączniki poniżej w plikach do pobrania.

Znak sprawy: ZP.271.06.2018

Zmiana SIWZ z dnia 22.05.2018 r.

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dnia 22.05.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

2018-06-06 16:55:24
ZP.271.04.2018 - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z realizacją w systemie „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn. „Budowa Wiślanej Trasy Rowerowe (R-9) na terenie Gminy Pelplin w ramach projektu „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Miasta Tczewa”

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z realizacją w systemie „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn. „Budowa Wiślanej Trasy Rowerowe (R-9) na terenie Gminy Pelplin w ramach projektu „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i  Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Miasta Tczewa”

 

Pełna treść ogłoszenia oraz dokumenty niezbędne do złożenia oferty znajdują się poniżej w plikach do pobrania.

Znak sprawy: ZP.271.5.2018

Zawiadomienie ounieważnieniu postępowania

2018-05-25 12:44:58
ZP.271.5.2018 - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie: „Wykonanie dokumentacji projektowej, STWiORB, kosztorysu inwestorskiego przebudowy dróg na osiedlu domów wielorodzinnych w Małych Walichnowach”

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego pn.:  „Wykonanie dokumentacji projektowej, STWiORB, kosztorysu inwestorskiego przebudowy dróg na osiedlu domów wielorodzinnych w Małych Walichnowach”

Pełna treść ogłoszenia oraz dokumenty niezbędne do złożenia oferty znajdują się poniżej w plikach do pobrania.

24/04/2018 r. - dodano informację z sesji otwarcia ofert

24/04/2018 r. - dodano informację o unieważnieniu postępowania przetargowego

Znak sprawy: ZP.271.5.2018

2018-04-24 12:30:46
ZP.271.02.2018 - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację zadannia inwestycyjnego: "Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic: ul. Szpitalna - 215422G, ul. Ks. Bpa Dominika – 215411G, ul. Sportowa - 215419G w Pelplinie"

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic: ul. Szpitalna - 215422G, ul. Ks. Bpa Dominika – 215411G, ul. Sportowa - 215419G w Pelplinie".

Pełna treść ogłoszenia oraz dokumenty niezbędne do złożenia oferty znajdują się poniżej w plikach do pobrania.

13/03/2018 r. - zamieszczono poprawiony przedmiar branży drogowej ul. Bpa Dominika i Szpitalnej (uzupełniony o jednostki miary); zamieszczono załączniki w formie edytowalnej

19/03/2018 r. - do zamawiającego wpłynęło zapytanie: "Bardzo proszę o podanie rodzaju znaku aktywnego, jego rodzaju oraz wielkości". Poniżej, w plikach do pobrania, zamieszczono dokument dotyczący znaku aktywnego, jego rodzaju oraz wielkości. Plik o nazwie: 19-03-2018_SST_drogi_oznakowanie aktywne.pdf

23/03/2018 r. - zamieszczono informację z sesji otwarcia ofert

30/03/2018 r. - zamieszczono ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Znak sprawy: ZP.271.02.2018

2018-03-30 11:43:54
ZP.271.01.2018 - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację zadania inwestycyjnego: "Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z realizacją w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn.: >>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Pelplin

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z realizacją w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn.: >>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Pelplin<<". Pełna treść ogłoszenia oraz dokumenty niezbędne do złożenia oferty znajdują się poniżej w plikach do pobrania.

23/03/2018 - zamieszczono informację z sesji otwarcia ofert

Znak sprawy: ZP.271.01.2018

2018-03-23 10:28:48
RZP/01/2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonianie operatów szacunkowych i inwentaryzcji

2018-01-30 13:19:06
Informacja o wyborze oferty na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy

2018-01-29 11:46:16