Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
ROR.271.26.2018 - Przeprowadzenie specjalistycznych oraz profilaktycznych badań lekarskich wraz z prowadzeniem punktu medycznego oraz prowadzenie punktów konsultacyjnych dla pracowników Gminy Pelplin w ramach projektu „Kompleksowy program profilaktyki zdrowotnej pracowników Gminy Pelplin” realizowanego przez Gminę Pelplin w ramach Działania 5.4.2. Zdrowie na rynku pracy, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na

"Przeprowadzenie specjalistycznych oraz profilaktycznych badań lekarskich wraz z prowadzeniem punktu medycznego oraz prowadzenie punktów konsultacyjnych dla pracowników Gminy Pelplin w ramach projektu „Kompleksowy program profilaktyki zdrowotnej pracowników Gminy Pelplin” realizowanego przez Gminę Pelplin w ramach Działania 5.4.2. Zdrowie na rynku pracy, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020"

Pełna treść ogłoszenia oraz niezbędne załączniki poniżej w plikach do pobrania.

Znak sprawy: ROR.271.26.2018

2019-01-11 09:57:26
RZP/34/2018 -zaproszenie do składania ofert na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy na rok 2018

2019-01-04 09:36:17
RIK.271.25.2018 - Budowa Wiślanej Trasy Rowerowe (R-9) na terenie Gminy Pelplin w ramach projektu „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Miasta Tczewa

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na

"Budowa Wiślanej Trasy Rowerowe (R-9) na terenie Gminy Pelplin w ramach projektu „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i  Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Miasta Tczewa"

Pełna treść ogłoszenia oraz niezbędne załączniki poniżej w plikach do pobrania.

Znak sprawy: RIK.271.25.2018

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 21/12/2018 r.

 

2018-12-21 11:36:03
RZP/32/2018 - Zapytanie cenowe na: "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miasta i Gminy Pelplin w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym"

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin zaprasza do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miasta i Gminy Pelplin w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym.

Pełna treść zapytania znajduje się w plikach do pobrania.

18.12.2018 - Dodano odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz zaktualizowano Opis Przedmiotu Zamówienia - zaktualizowane pliki znajdują się poniżej do pobrania.

19.12.2018 - Dodano informację z otwarcia ofert.

19.12.2018 - Dodano protokół z rozeznania cenowego.

 

2018-12-19 16:40:53
ZP.271.04.2018 - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z realizacją w systemie „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn. „Budowa Wiślanej Trasy Rowerowe (R-9) na terenie Gminy Pelplin w ramach projektu „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Miasta Tczewa”

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z realizacją w systemie „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn. „Budowa Wiślanej Trasy Rowerowe (R-9) na terenie Gminy Pelplin w ramach projektu „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i  Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Miasta Tczewa”

 

Pełna treść ogłoszenia oraz dokumenty niezbędne do złożenia oferty znajdują się poniżej w plikach do pobrania.

Znak sprawy: ZP.271.5.2018

Zawiadomienie ounieważnieniu postępowania

2018-12-13 10:27:52
RIK.271.15.2018 - ogloszenie o przetargu nieograniczonym "Budowa Wiślanej Trasy Rowerowe (R-9) na terenie Gminy Pelplin w ramach projektu „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Miasta Tczewa"

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z realizacją w systemie „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn. „Budowa Wiślanej Trasy Rowerowe (R-9) na terenie Gminy Pelplin w ramach projektu „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i  Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Miasta Tczewa”

Pełna treść ogłoszenia oraz dokumenty niezbędne do złożenia oferty znajdują się poniżej w plikach do pobrania.

Znak sprawy: RIK.271.15.2018

Treść pytań do siwz wraz z odpowiedzią

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

2018-12-13 10:25:21
SK.3060.2.2018 - Zaproszenie do składania ofert na agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Pelplin z dnia 26 listopada 2018r.

2018-12-12 14:50:57
RIK.271.24.2018 - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym "Remont przedszkola w Rajkowach"

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na

„Remont przedszkola w Rajkowach”

Pełna treść ogłoszenia oraz niezbędne załączniki poniżej w plikach do pobrania.

Znak sprawy: RIK.271.24.2018

Zmiana SIWZ z dnia 28.09.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert 04/10/2018

Zawiadomienie o wyborze oferty 17/10/2018 r.

2018-10-17 16:00:51
RIK.271.23.2018 - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Pelplin”

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na

„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Pelplin”

Pełna treść ogłoszenia oraz niezbędne załączniki poniżej w plikach do pobrania.

11/09/2018 r. - dodano informację z sesji otwarcia ofert.

20/09/2018 r. - dodano korektę do informacji z sesji otwarcia ofert.

Znak sprawy: RIK.271.23.2018

Zawiadomienie o wyborze oferty 16/10/2018 r.

2018-10-16 15:03:38
SK.3060.1.2018 - Zaproszenie do składania ofert na agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Pelplin z dnia 20 sierpnia 2018r.

2018-09-25 10:57:34