Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
RIK.271.24.2018 - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym "Remont przedszkola w Rajkowach"

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na

„Remont przedszkola w Rajkowach”

Pełna treść ogłoszenia oraz niezbędne załączniki poniżej w plikach do pobrania.

Znak sprawy: RIK.271.24.2018

Zmiana SIWZ z dnia 28.09.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert 04/10/2018

Zawiadomienie o wyborze oferty 17/10/2018 r.

2018-10-17 16:00:51
RIK.271.23.2018 - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Pelplin”

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na

„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Pelplin”

Pełna treść ogłoszenia oraz niezbędne załączniki poniżej w plikach do pobrania.

11/09/2018 r. - dodano informację z sesji otwarcia ofert.

20/09/2018 r. - dodano korektę do informacji z sesji otwarcia ofert.

Znak sprawy: RIK.271.23.2018

Zawiadomienie o wyborze oferty 16/10/2018 r.

2018-10-16 15:03:38
SK.3060.1.2018 - Zaproszenie do składania ofert na agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Pelplin z dnia 20 sierpnia 2018r.

2018-09-25 10:57:34
RIK.271.22.2018 - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym „Przebudowa drogi na osiedlu domów wielorodzinnych w Małych Walichnowach Gmina Pelplin”

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na

 „Przebudowa drogi  na osiedlu domów wielorodzinnych w Małych Walichnowach Gmina Pelplin”

Pełna treść ogłoszenia oraz niezbędne załączniki poniżej w plikach do pobrania.

Znak sprawy: RIK.271.22.2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 03/09/2018 r.

Zmiana SIWZ 03/09/2018 r.

Zmiana SIWZ 07/09/2018 r.

Informacja z otwarcia ofert 10/09/2018 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty 10/09/2018 r.

2018-09-10 14:45:07
RIK.271.18.2018 - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym „Przebudowa drogi gminnej - ul. Lindałowo w miejscowości Lignowy Szlacheckie – I etap”

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na "Przebudowa drogi gminnej - ul. Lindałowo w miejscowości Lignowy Szlacheckie".

Pełna treść ogłoszenia oraz niezbędne załączniki poniżej w plikach do pobrania.

13/08/2018 - zamieszczono informację z sesji otwarcia ofert

Znak sprawy: RIK.271.18.2018

Zawiadomienie o wyborze oferty

2018-08-31 13:39:32
RIK.271.21.2018 - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie inwestycyjne: „Przebudowa drogi gminnej na działkach 269/1,188/1 obręb Rajkowy oraz drogi powiatowej na działkach 384/2 obręb Rajkowy 32/3, 31/6,obręb Brzuśce”

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na

„Przebudowa drogi gminnej na działkach 269/1,188/1 obręb Rajkowy oraz drogi powiatowej na działkach 384/2 obręb Rajkowy 32/3, 31/6,obręb Brzuśce”

Pełna treść ogłoszenia oraz niezbędne załączniki poniżej w plikach do pobrania.

24/08/2018 - w związku z niepoprawnym zamieszczeniem częsci dot. dokumentacji technicznej, plik "dokumentacja_techniczna.rar" został usunięty, zastąpiono go prawidłową i kompletną dokumentacją techniczną. W związku z powyższym, następuje przesunięcie terminu składania ofert do dnia 30/08/2018 r., do godz. 10:00.

Znak sprawy: RIK.271.21.2018

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

2018-08-30 14:26:28
RIK.271.17.2018 - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym „Przebudowa i budowa dróg gminnych w ciągu komunikacyjnym - ul. Wybickiego - 215424G, ul. Szkolna, Osiedle Młodych – 215435G w Pelplinie”

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i  budowa  dróg gminnych w ciągu komunikacyjnym - ul. Wybickiego - 215424G, ul.  Szkolna, Osiedle Młodych – 215435G w Pelplinie”

Pełna treść ogłoszenia oraz dokumenty niezbędne do złożenia oferty znajdują się poniżej w plikach do pobrania.

07/08/2018 r. - dodano pytania i odpowiedzi do przetargu.

09/08/2018 r. - w związku ze złożonymi zapytaniami do prowadzonego postępowania na zadanie inwestycyjne "Przebudowa i budowa dróg gminnych w ciągu komunikacyjnym - ul. Wybickiego-215424G, ul. Szkolna, Osiedle Młodych - 215424G, ul. Szkolna, Osiedle Młodych - 215435G w Pelplinie", przedłuża się termin składania ofert do dnia 17.08.2018 r. - w załącznikach dodano ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Odpowiedzi na pytania udzielimy w dniu 13.08.2018 r.

10/08/2018 r. - dodano pytania i odpowiedzi wraz ze zaktualizowanymi przedmiarami (zmiany zaznaczono na żółto) - zmiany dotyczą wpisu z dnia 09/08/2018 r. (plik .rar)

20/08/2018 r. - dodano informację z sesji otwarcia ofert

Znak sprawy: RIK.271.17.2018

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

2018-08-27 13:28:14
RIK.271.16.2018 - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Pelplin”

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na

„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Pelplin”

Pełna treść ogłoszenia oraz niezbędne załączniki poniżej w plikach do pobrania.

Znak sprawy: RIK.271.16.2018

Zmiana SIWZ z dnia 31.07.2018

Odpowiedzi na pytania do SIWZ 31.07.2018

06/08/2018 - dodano informację z sesji otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

2018-08-21 13:55:39
RIK.271.20.2018 r. - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym „Przebudowa drogi na osiedlu domów wielorodzinnych w Małych Walichnowach Gmina Pelplin”

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na

 „Przebudowa drogi  na osiedlu domów wielorodzinnych w Małych Walichnowach Gmina Pelplin”

Pełna treść ogłoszenia oraz niezbędne załączniki poniżej w plikach do pobrania.

Znak sprawy: RIK.271.20.2018

Zawiadomienie o unieważnieniu

2018-08-21 13:54:11
RSP.271.19.2018 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usługi pn. "Dowóz i odwóz dzieci z terenu Gminy Pelplin do i ze szkół i placówek szkolno-wychowawczych na podstawie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2018/2019 wraz z opieką nad dziećmi podczas dowozu"

2018-08-21 10:35:48