Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
RZP/19/2017 - informacja z sesji otwarcia ofert w trybie zapytania cenowego na zadanie: "Projekt budowlany na rozbiórkę 2 budynków gospodarczych przy Placu Grunwaldzkim w Pelplinie"

Informacja z sesji otwarcia ofert w trybie zapytania cenowego na zadanie: "Projekt budowlany na rozbiórkę 2 budynków gospodarczych przy Placu Grunwaldzkim w Pelplinie" znajduje się poniżej w plikach do pobrania.

Znak sprawy: RZP/19/2017

2017-09-19 16:01:39
ZP.271.06.2017 - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi ul. Sambora w Pelplinie"

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi ul. Sambora w Pelplinie" znajduje się poniżej w plikach do pobrania.

Znak sprawy: ZP.271.06.2017

 

DODANO 12/09/2017 R.

W zamieszczonym ogłoszeniu o wyniku postępowania w dniu 01.09.2017 r. wkradł się błąd. W ofercie firmy PBD S.A. cenę oferty podano w kwocie netto, a nie brutto, jak wskazuje pismo. Obecnie pismo skorygowano (w załączeniu).

Rzeczywiste wartości były również podane w dniu 01.08.2017 r. w informacji z sesji otwarcia w postępowaniu "Przebudowa drogi ulica Sambora w Pelplinie". Za pomyłkę przepraszamy.

2017-09-12 09:40:42
ZP.271.07.2017 - przetarg nieograniczony na zadanie inwestycyjne: "Przebudowa płyty głównej oraz bieżni lekkoatletycznej stadionu w Pelplinie"

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie: "Przebudowa płyty głównej oraz bieżni lekkoatletycznej stadionu w Pelplinie". Ogłoszenie o przetargu, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz wszystkie niezbędne załączniki znajdują się poniżej w plikach do pobrania.

Znak sprawy: ZP.271.07.2017

2017-09-07 13:36:28
ZP.271.01.2017.OSP - przetarg nieograniczony na zadanie inwestycyjne: "Dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Pelplin"

Ochotnicza Straż Pożarna w Pelplinie zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie: "Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Pelplin". Ogłoszenie o przetargu, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz wszystkie niezbędne załączniki znajdują się poniżej w plikach do pobrania.

Znak sprawy: ZP.271.01.2017.OSP

2017-09-05 14:26:00
ZP.271.08.2017 - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania inwestycyjn ego pn.: "Utworzenie placówki SENIOR+ w Rajkowach"

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania inwestycyjn ego pn.: "Utworzenie placówki SENIOR+ w Rajkowach" znajduje się poniżej w plikach do pobrania.

Znak sprawy: ZP.271.08.2017

2017-09-01 12:54:23
RZP/19/2017 - zapytanie na wykonanie projektu budowlanego na rozbiórkę 2 budynków gospodarczych przy Placu Grunwaldzkim w Pelplinie

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin zaprasza do składania ofert na wykonanie projektu budowlanego na rozbiórkę 2 budynków gospodarczych przy Placu Grunwaldzkim w Pelplinie.

Wszelkie niezbędne dokumenty poniżej w plikach do pobrania.

Znak sprawy: RZP/19/2017

2017-09-01 12:51:06
ZP.271.08.2017 - informacja z sesji otwarcia ofert na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: "Utworzenie placówki SENIOR+ w Rajkowach"

Informacja z sesji otwarcia ofert na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: "Utworzenie placówki SENIOR+ w Rajkowach".

Znak sprawy: ZP.271.08.2017

2017-09-01 11:25:58
ZP.271.08.2017 - przetarg nieograniczony na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: "Utworzenie placówki SENIOR+ w Rajkowach"

Gmina Pelplin ogłasza przetarg na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: "Utworzenie placówki SENIOR+ w Rajkowach".

Pełna treść ogłoszenia oraz niezbędne załączniki poniżej w plikach do pobrania.

Znak sprawy: ZP.271.08.2017

2017-08-10 23:27:19
ZP.271.05.01.2017 - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na wykonanie dokumentacji projektowej pn.: "Przebudowa dojazdu pożarowego nr 1, 4, 5 w leśnictwie Bukowiec na działkach nr 39/1, 34 obręb Rajkowy , 28/2, 29/2, 313, 22/1, 15/3, 15/2, 9, 8 obręb Brzuśce. Przebudowa drogi gminnej na działkach 269/1, 288/1 obręb Brzuśce. Przebudowa drogi powiatowej na działkach nr 384/2 obręb Rajkowy, 32/3, 31/6 obręb Brzuśce - dokumentacja projektowa"

Gmina Pelplin informuje o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Przebudowa dojazdu pożarowego nr 1, 4, 5 w leśnictwie Bukowiec na działkach nr 39/1, 34 obręb Rajkowy , 28/2, 29/2, 313, 22/1, 15/3, 15/2, 9, 8 obręb Brzuśce. Przebudowa drogi gminnej na działkach 269/1, 288/1 obręb Brzuśce. Przebudowa drogi powiatowej na działkach nr 384/2 obręb Rajkowy, 32/3, 31/6 obręb Brzuśce - dokumentacja projektowa". Treść ogłoszenia poniżej w plikach do pobrania.

Znak sprawy: ZP.271.05.01.2017

2017-08-07 12:55:44
ZP.271.05.01.2017 - informacja z sesji otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na wykonanie dokumentacji projektowej pn.: "Przebudowa dojazdu pożarowego nr 1, 4, 5 w leśnictwie Bukowiec na działkach nr 39/1, 34 obręb Rajkowy , 28/2, 29/2, 313, 22/1, 15/3, 15/2, 9, 8 obręb Brzuśce. Przebudowa drogi gminnej na działkach 269/1, 288/1 obręb Brzuśce. Przebudowa drogi powiatowej na działkach nr 384/2 obręb Rajkowy, 32/3, 31/6 obręb Brzuśce - dokumentacja projektowa"

Informacja poniżej w plikach do pobrania.

Znak sprawy: ZP.271.05.01.2017

2017-08-04 13:12:58