Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
ZP.271.04.2017 - przetarg nieograniczony na zadanie inwestycyjne: "Przebudowa płyty głównej oraz bieżni lekkoatletycznej stadionu w Pelplinie"

2017-07-19 16:02:32
ZP.271.4.2017 - Przebudowa płyty głównej oraz bieżni lekkoatletycznej stadionu w Pelplinie - ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Pełna treść odpowiedzi na pytania w plikach znajduje się w plikach do pobrania.

2017-07-19 16:00:52
ZP.271.06.2017 - zmiana w załącznikach dot. przetargu nieograniczonego na zadanie inwestycyjne: "Przebudowa drogi ul. Sambora w Pelplinie"

W związku z nieprawidłowym załączeniem plików z poz. nr 9 - dokumentacja techniczna, zmianie ulegają następujące zakresy:

1. cały katalog BRANŻA SANITARNA,

2. w katalogu BRANŻA DROGOWA zmienia się plik rys_1 na PB-BR_DROGOWA_RYS1-zamienny,

3. w katalogu PZT zmienia się plik rys_1 na PZT_SAMBORA_RYS1-zamienny,

4. w katalogu PRZEDMIAR zmianie ulega cały przedmiar sieci sanitarnych.

Wobec powyższego, w plikach do pobrania znajduje się UJEDNOLICONY załącznik 09_dokumentacja_techniczna.

Za pomyłkę przepraszamy.

 

Znak sprawy: ZP.271.06.2017

2017-07-19 15:36:47
ZP.271.4.2017 - Przebudowa płyty głównej oraz bieżni lekkoatletycznej stadionu w Pelplinie - ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT

2017-07-19 15:02:45
ZP.271.06.2017 - przetarg nieograniczony na zadanie inwestycyjne: "Przebudowa drogi ul. Sambora w Pelplinie"

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie: "Przebudowa drogi ul. Sambora w Pelplinie". Ogłoszenie o przetargu, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz wszystkie niezbędne załączniki znajdują się poniżej w plikach do pobrania.

Znak sprawy: ZP.271.06.2017

2017-07-17 11:50:17
ZP.271.05.2017 - przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej pn.: "Przebudowa dojazdu pożarowego nr 1, 4, 5 w leśnictwie Bukowiec na działkach nr 39/1, 34 obręb Rajkowy , 28/2, 29/2, 313, 22/1, 15/3, 15/2, 9, 8 obręb Brzuśce. Przebudowa drogi gminnej na działkach 269/1, 288/1 obręb Brzuśce. Przebudowa drogi powiatowej na działkach nr 384/2 obręb Rajkowy, 32/3, 31/6 obręb Brzuśce - dokumentacja projektowa"

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie: "Przebudowa dojazdu pożarowego nr 1, 4, 5 w leśnictwie Bukowiec na działkach nr 39/1, 34 obręb Rajkowy, 28/2, 29/2, 313, 22/1, 15/3, 15/2, 9, 8 obręb Brzuśce. Przebudowa drogi gminnej na działkach 269/1, 288/1 obręb Brzuśce. Przebudowa drogi powiatowej na działkach nr 384/2 obręb Rajkowy, 32/3, 31/6 obręb Brzuśce - dokumentacja projektowa". Ogłoszenie o przetargu, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz wszystkie niezbędne załączniki znajdują się poniżej w plikach do pobrania.

W związku z zaistniałym błędem dotyczącym terminu składania ofert znajdującym się w Ogłoszeniu o zamówieniu, w plikach do pobrania znajduje się także ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Pozostałe dokumenty nie ulegają zmianie.

Znak sprawy: ZP.271.05.2017

2017-07-14 12:35:18
Ogłoszenie o wyborze najlepszej oferty w konkursie na wybór Partnera Finansowego w ramach inwestycji Programu Mieszkanie Plus

Informacja znajduje się w załączniku.

2017-06-22 14:36:39
ZP.271.03.2017 - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadania inwestycyjne: "Modernizacja dróg gminnych (Rajkowy, Kulice, Rożenal, Gręblin)"

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie inwestycyjne "Modernizacja dróg gminnych (Rajkowy, Kulice, Rożenal, Gręblin)".

Pełna treść ogłoszenia poniżej w plikach do pobrania.

Znak sprawy: ZP.271.03.2017

2017-06-21 11:54:52
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: "Wykonanie prac polegających na demontażu, zabezpieczeniu, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów azbestowych pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych położonych na terenie gminy Pelplin.

Protokół  z przeprowadzonego postępowania uwględniający wybór najikorzystniejszej oferty w pliku do pobrania.

2017-06-21 08:27:03
ZP.271.03.2017 - Informacja z otwarcia ofert w przetaru nieograniczonym na zadanie inwestycyjne: "Modernizacja dróg gminnych (Rajkowy, Kulice, Rożental, Gręblin)"

2017-06-09 13:08:13