Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja z przeprowadzonej części jawnej pierwszego pisemnego ograniczonego przetargu na sprzedaż sieci centralnego ogrzewania w skład którego wchodzą: zabudowana nieruchomość gruntowa, urządzenia i sprzęt znajdujący się w budynku oraz sieci przesyłowe - ograniczony dla firm branżowych zajmującym się ciepłownictwem prowadzących działalność na terenie województwa Pomorskiego

2017-04-20 15:26:17
ZP.271.02.2017 - informacja z sesji otwarcia ofert w przetargu "Przebudowa ulicy Strzelnica w Pelplinie - I i II etap"

2017-04-04 14:19:50
ZP.271.01.2017 - ogłoszenie o udzieleneniu zamówienia na zadanie inwestycyjne: "Budowa ul. Świerkowej w Pelplinie - etap I"

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: "Budowa ulicy Świerkowej w Pelplinie - I etap". Pełna treść ogłoszenia poniżej w plikach do pobrania.

Znak sprawy: ZP.271.01.2017

2017-03-22 23:23:00
ZP.271.02.2017 - zmiana w przetargu nieograniczonym: "Przebudowa ulicy Strzelnica w Pelplinie - etap I i II

Informujemy, że w przetargu nieograniczonym na zadaniu: "Przebudowa ulicy Strzelnica w Pelplinie - etap I i II" wprowadza się następujące zmiany:

1. w zamieszczonym w ogłoszeniu załączniku nr 7 unieważnia się pliki: "P etap 1_1.pdf", "P etap 2.pdf", "Opis-PB_Pelplin_Strzelnica E1.pdf", "Opis-PB_Pelplin_Strzelnica E2.pdf", "rys_3_PSe1.pdf", "rys_3_PSe2.pdf".

2. powyżej wymienione pliki zastępuje się plikami załączonymi do niniejszego ogłoszenia zamieszczonymi w pliku skompresowanym.


Znak sprawy: ZP.271.02.2017

2017-03-22 09:18:39
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PELPLIN O DIALOGU PUBLICZNYM

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin ogłasza Dialog Techniczny poprzedzający przeprowadzenie inwestycji budowy ok. 170 mieszkań w Programie Mieszkanie Plus zapraszając chętne podmioty do uczestnictwa w Dialogu.

Celem Dialogu Technicznego jest pozyskanie przez Zamawiającego informacji na temat możliwości i sposobu sfinansowania inwestycji.

Ogłoszenie o Dialogu Technicznym oraz Regulamin znajdują się w plikach do pobrania.

2017-03-21 15:47:59
Informacja dot. rozstrzygnięcia konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej zagospodarowania terenów leśnych przy ul. Pólko w Pelplinie

Treść informacji w załączeniu.

2017-03-21 15:34:50
ZP.271.02.2017 - przetarg nieograniczony na zadanie inwestycyjne: "Przebudowa ulicy Strzelnica w Pelplinie - etap I i II"

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie: "Przebudowa ulicy Strzelnica w Pelplinie - etap I i II". Ogłoszenie o przetargu, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz wszystkie niezbędne załączniki znajdują się poniżej w plikach do pobrania.

Znak sprawy: ZP.271.02.2017

2017-03-16 14:08:30
ZP.271.01.2017 - informacja z sesji otwarcia w przetargu nieograniczonym na zadanie inwestycyjne: "Budowa ul. Świerkowej w Pelplinie - etap I"

Informacja z sesji otwarcia w przetargu nieograniczonym na zadanie inwestycyjne: "Budowa ul. Świerkowej w Pelplinie - etap I".

Znak sprawy: ZP.271.01.2017

2017-03-14 08:23:18
Zmiana zapisów regulaminu w konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej zagospodarowania terenów leśnych przy ul. Pólko w Pelplinie

W związku z informacją Zarządu Województwa Pomorskiego o wydłużeniu naboru wniosków o dofinansowanie zintegrowanych projektów rewitalizacyjnych oraz zgłoszonymi nieścisłościami, informujemy, że w "Regulaminie konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej zagospodarowania terenów leśnych przy ulicy Pólko" wprowadza się następujące zmiany:

1. w pkt I.4.5. wprowadza się jednolity zapis: "Ogłoszenie wyników Konkursu w dniu 21 marca 2017 r."

2. w pkt VI.1.3. wprowadza się jednolity zapis: "W dniach 9 - 17 marca 2017 r. Sąd Konkursowy opublikuje złożone prace na konkurs w Miejskiej Bibliotece Publicznej, o czym poinformuje miszkańców miasta za pośrednictwem Radia Głos oraz lokalnych mediów. Dodatkowo o prezentacji poinformowani zostaną mieszkańcy terenu objętego rewitalizacją za pośrednictwem ogłoszeń wywieszonych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, sklepach, itp.."

3. w pkt VII.1.3. wprowadza się jednolity zapis: "Organizator konkursu przewiduje następujący podział nagród:
- pierwsza nagroda - kwota brutto 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych),
- druga nagroda - kwota brutto 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych),
- trzecia nagroda - kwota brutto 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych)."

4. W pkt VII.2.1. wprowadza się jednolity zapis: "Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 21 marca 2017 r. w biurze nr 1 Urzędu Miasta i Gminy Pelplin przy ul. Plac Grunwaldzki 4 w Pelplinie o godz. 12:00".

Pelplin, dnia 07/03/2017 r.

2017-03-08 16:49:34
ZP.271.01.2017 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w przetargu nieograniczonym na zadanie inwestycyjne: "Budowa ul. Świerkowej w Pelplinie - etap I"

W związku z omyłkowym zamieszczeniem błędnego przedmiaru na roboty sanitarne dokonuje się zmian w załącznikach poprzez:

- unieważnienie pliku P-sanit Świerkowa - etap I z informacji umieszczonej w dniu 22/02/2017 r.,

- unieważnienie pliku Przetarg-P-sanit - etap I z informacji umieszczonej w dniu 22/02/2017 r.,

- wprowadzenie ujednoliconego pliku P-Br-sanit- Świerkowa - ujednolicony w bieżącej informacji.

 

W następstwie wprowadzonych zmian przedłuża się termin składania ofert i ustala się go na dzień 13.03.2017 godz. 10:00 (otwarcie ofert 13.03.2017 r., godz. 10:15).

Jednocześnie wydłuża się termin wykonania zadania do 31.05.2017 r. (przy zachowaniu terminu wykonania ulicy Świerkowej do 04.05.2017 r.).

 

Znak sprawy: ZP.271.01.2017

2017-03-07 14:30:13