Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
RIK.271.16.2018 - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Pelplin”

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na

„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Pelplin”

Pełna treść ogłoszenia oraz niezbędne załączniki poniżej w plikach do pobrania.

Znak sprawy: RIK.271.16.2018

Zmiana SIWZ z dnia 31.07.2018

Odpowiedzi na pytania do SIWZ 31.07.2018

06/08/2018 - dodano informację z sesji otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

2018-08-21 13:55:39
RIK.271.20.2018 r. - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym „Przebudowa drogi na osiedlu domów wielorodzinnych w Małych Walichnowach Gmina Pelplin”

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na

 „Przebudowa drogi  na osiedlu domów wielorodzinnych w Małych Walichnowach Gmina Pelplin”

Pełna treść ogłoszenia oraz niezbędne załączniki poniżej w plikach do pobrania.

Znak sprawy: RIK.271.20.2018

Zawiadomienie o unieważnieniu

2018-08-21 13:54:11
SK.3060.1.2018 - Zaproszenie do składania ofert na agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Pelplin z dnia 20 sierpnia 2018r.

2018-08-21 13:23:06
RSP.271.19.2018 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usługi pn. "Dowóz i odwóz dzieci z terenu Gminy Pelplin do i ze szkół i placówek szkolno-wychowawczych na podstawie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2018/2019 wraz z opieką nad dziećmi podczas dowozu"

2018-08-21 10:35:48
RIK.271.17.2018 - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym „Przebudowa i budowa dróg gminnych w ciągu komunikacyjnym - ul. Wybickiego - 215424G, ul. Szkolna, Osiedle Młodych – 215435G w Pelplinie”

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i  budowa  dróg gminnych w ciągu komunikacyjnym - ul. Wybickiego - 215424G, ul.  Szkolna, Osiedle Młodych – 215435G w Pelplinie”

Pełna treść ogłoszenia oraz dokumenty niezbędne do złożenia oferty znajdują się poniżej w plikach do pobrania.

07/08/2018 r. - dodano pytania i odpowiedzi do przetargu.

09/08/2018 r. - w związku ze złożonymi zapytaniami do prowadzonego postępowania na zadanie inwestycyjne "Przebudowa i budowa dróg gminnych w ciągu komunikacyjnym - ul. Wybickiego-215424G, ul. Szkolna, Osiedle Młodych - 215424G, ul. Szkolna, Osiedle Młodych - 215435G w Pelplinie", przedłuża się termin składania ofert do dnia 17.08.2018 r. - w załącznikach dodano ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Odpowiedzi na pytania udzielimy w dniu 13.08.2018 r.

10/08/2018 r. - dodano pytania i odpowiedzi wraz ze zaktualizowanymi przedmiarami (zmiany zaznaczono na żółto) - zmiany dotyczą wpisu z dnia 09/08/2018 r. (plik .rar)

20/08/2018 r. - dodano informację z sesji otwarcia ofert

Znak sprawy: RIK.271.17.2018

 

2018-08-20 09:23:34
RIK.271.21.2018 - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie inwestycyjne: „Przebudowa drogi gminnej na działkach 269/1,188/1 obręb Rajkowy oraz drogi powiatowej na działkach 384/2 obręb Rajkowy 32/3, 31/6,obręb Brzuśce”

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na

„Przebudowa drogi gminnej na działkach 269/1,188/1 obręb Rajkowy oraz drogi powiatowej na działkach 384/2 obręb Rajkowy 32/3, 31/6,obręb Brzuśce”

Pełna treść ogłoszenia oraz niezbędne załączniki poniżej w plikach do pobrania.

Znak sprawy: RIK.271.21.2018

2018-08-14 23:17:34
RIK.271.14.2018 - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym "Przebudowa dróg na terenie gminy Pelplin"

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na "Przebudowa dróg na terenie gminy Pelplin".

Pełna treść ogłoszenia oraz niezbędne załączniki poniżej w plikach do pobrania.

07/08/2018 r. - dodano zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części nr II - "Remont drogi gminnej w miejscowości Międzyłęż"

13/08/2018 r. - dodano zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części nr I - "Remont drogi gminnej w miejscowości Kulice"

13/08/2018 r. - dodano zawiadomienie o wybirze najkorzystniejszej oferty dla części nr III - "Remont drogi gminnej w miejscowości Rajkowy"

2018-08-13 14:58:28
RIK.271.18.2018 - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym „Przebudowa drogi gminnej - ul. Lindałowo w miejscowości Lignowy Szlacheckie – I etap”

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na "Przebudowa drogi gminnej - ul. Lindałowo w miejscowości Lignowy Szlacheckie".

Pełna treść ogłoszenia oraz niezbędne załączniki poniżej w plikach do pobrania.

13/08/2018 - zamieszczono informację z sesji otwarcia ofert

Znak sprawy: RIK.271.18.2018

2018-08-13 12:58:10
RIK.271.15.2018 - ogloszenie o przetargu nieograniczonym "Budowa Wiślanej Trasy Rowerowe (R-9) na terenie Gminy Pelplin w ramach projektu „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Miasta Tczewa"

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z realizacją w systemie „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn. „Budowa Wiślanej Trasy Rowerowe (R-9) na terenie Gminy Pelplin w ramach projektu „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i  Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Miasta Tczewa”

Pełna treść ogłoszenia oraz dokumenty niezbędne do złożenia oferty znajdują się poniżej w plikach do pobrania.

Znak sprawy: RIK.271.15.2018

Treść pytań do siwz wraz z odpowiedzią

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

2018-08-02 15:18:37
RZP/22/2018 - zapytanie cenowe na: "Dostawę sprzętu ratownictwa technicznego na wyposażenie jednostki ochotniczej straży pożarnej Wielki Garc współfinansowaną ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości."

2018-08-01 10:27:02