Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
ZP.271.5.2018 - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie: „Wykonanie dokumentacji projektowej, STWiORB, kosztorysu inwestorskiego przebudowy dróg na osiedlu domów wielorodzinnych w Małych Walichnowach”

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego pn.:  „Wykonanie dokumentacji projektowej, STWiORB, kosztorysu inwestorskiego przebudowy dróg na osiedlu domów wielorodzinnych w Małych Walichnowach”

Pełna treść ogłoszenia oraz dokumenty niezbędne do złożenia oferty znajdują się poniżej w plikach do pobrania.

24/04/2018 r. - dodano informację z sesji otwarcia ofert

24/04/2018 r. - dodano informację o unieważnieniu postępowania przetargowego

Znak sprawy: ZP.271.5.2018

2018-04-24 12:30:46
ZP.271.02.2018 - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację zadannia inwestycyjnego: "Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic: ul. Szpitalna - 215422G, ul. Ks. Bpa Dominika – 215411G, ul. Sportowa - 215419G w Pelplinie"

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic: ul. Szpitalna - 215422G, ul. Ks. Bpa Dominika – 215411G, ul. Sportowa - 215419G w Pelplinie".

Pełna treść ogłoszenia oraz dokumenty niezbędne do złożenia oferty znajdują się poniżej w plikach do pobrania.

13/03/2018 r. - zamieszczono poprawiony przedmiar branży drogowej ul. Bpa Dominika i Szpitalnej (uzupełniony o jednostki miary); zamieszczono załączniki w formie edytowalnej

19/03/2018 r. - do zamawiającego wpłynęło zapytanie: "Bardzo proszę o podanie rodzaju znaku aktywnego, jego rodzaju oraz wielkości". Poniżej, w plikach do pobrania, zamieszczono dokument dotyczący znaku aktywnego, jego rodzaju oraz wielkości. Plik o nazwie: 19-03-2018_SST_drogi_oznakowanie aktywne.pdf

23/03/2018 r. - zamieszczono informację z sesji otwarcia ofert

30/03/2018 r. - zamieszczono ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Znak sprawy: ZP.271.02.2018

2018-03-30 11:43:54
ZP.271.01.2018 - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację zadania inwestycyjnego: "Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z realizacją w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn.: >>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Pelplin

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z realizacją w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn.: >>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Pelplin<<". Pełna treść ogłoszenia oraz dokumenty niezbędne do złożenia oferty znajdują się poniżej w plikach do pobrania.

23/03/2018 - zamieszczono informację z sesji otwarcia ofert

Znak sprawy: ZP.271.01.2018

2018-03-23 10:28:48
RZP/01/2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonianie operatów szacunkowych i inwentaryzcji

2018-01-30 13:19:06
Informacja o wyborze oferty na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy

2018-01-29 11:46:16
RZP/03/2018 - zaproszenie do składnia ofert na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy na rok 2018

2018-01-18 15:17:19
RZP/01/2018 - zaproszenie do składania ofert na wybór rzeczoznawcy majątkowego na rok 2018

2018-01-18 08:30:32
RZP/27/2017 - Zapytanie cenowe na: "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miasta i Gminy Pelplin w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym"

Pełna treść zapytania znajduje się w plikach do pobrania.

14.12.2017 - Dodano odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz zaktualizowano Opis Przedmiotu Zamówienia - zaktualizowane pliki znajdują się poniżej do pobrania.

19.12.2017 - Dodano informację z otwarcia ofert.

19.12.2017 - Dodano protokół z rozeznania cenowego

 

2017-12-19 13:54:21
RZP/26/2017 - Zaproszenie do składania ofert w zapytaniu cenowym na wykonanie zadania: "Bezgotówkowy zakup paliw płynnych na potrzeby pojazdów oraz urządzeń eksploatowanych przez Urząd Miasta i Gminy Pelplin, sołectwa oraz jednostki OSP z terenu Miasta i Gminy Pelplin."

2017-12-19 09:51:49
RZP/22/2017 - protokół z otwarcia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty na agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Pelplin

Protokół z otwarcia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty na agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Pelplin znajduje się poniżej w plikach do pobrania.

Znak sprawy: RZP/22/2017

 

2017-12-06 15:23:17