Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY SOŁECKIEJ W SOŁECTWIE RAJKOWY NA KADENCJE 2016 - 2020

2018-05-21 09:47:45
WYBORY W SOŁECTWIE BIELAWKI NA KADENCJE 2017 - 2021

2017-05-31 13:08:19
WYBORY SOŁECKIE NA KADENCJĘ 2016 - 2020

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMMINY PELPLIN

 

NA PODSTAWIE § 17 STATUTÓW SOŁECTW GRĘBLIN, KULICE, LIGNOWY SZLACHECKIE, MAŁE WALICHNOWY MIĘDZYŁĘŻ, POMYJE, RAJKOWY, ROPUCHY, ROŻENTAL, RUDNO, WIELKI GARC STANOWIĄCYCH ZAŁ. DO UCHWAŁY NR XXVII/256/05 RADY MIEJSKIEJ W PELPLINIE Z DNIA 25 LUTEGO 2005 ROKU (DZ. URZ. WOJ. POMORSKIEGO, NR 49, POZ. 963)

BURMISTRZ MIASAT I GMINY PELPLIN ZWOŁUJE WYBORCZE ZEBRANIE WIEJSKIE W SOŁECTWACH

GRĘBLIN, KULICE, LIGNOWY SZLACHECKIE, MAŁE WALICHNOWY MIĘDZYŁĘŻ, POMYJE, RAJKOWY, ROPUCHY, ROŻENTAL, RUDNO, WIELKI GARC

2016-11-08 12:57:14