SK.3060.2.2018 - Zaproszenie do składania ofert na agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Pelplin z dnia 26 listopada 2018r. 

 

 

Zaproszenie do składania ofert na agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Pelplin z dnia 26 listopada 2018r.

Poniżej do pobrania pełna terść zaproszenia do składania ofert:

 

1. Zaproszenie do składania ofert - Pobierz

2. Załącznik nr 1 - Pobierz

3. Załącznik nr 2 - Pobierz

4. Zestawienie zobowiązań Gminy Pelplin - Pobierz

5. Opinia RIO w sprawie możliwości wykupu obligacj - Pobierz

6. Opinia RIO o możliwości sfinansowania planowanego deficytu - Pobierz

7. Uchwała w sprawie emisji obligacji 2018 - Pobierz

8. Uchwalenie WPF na lata 2018-2028 - Pobierz

9. Ostatnia zmiana do WPF na lata 2018-2028 - Pobierz

10. Uchwała budżetowa na 2018r. - Pobierz

11. Ostatnia zmiana do uchwały budżetowej na 2018r. - Pobierz

12. Sprawozdania budżetowe i finansowe, opinie RIO o sprawozdaniach z wykonania budżetu znajdują sie na stronie BIP UMIG Pelplin www.bip.pelplin.pl w zakładce: budżet i finanse/sprawozdania

13. Odpowiedzi na zadane pytania 03.12.2018r. - Pobierz

14. Protokół z otwarcia oferty na agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Pelplin 07.12.2018r. - Pobierz

15. Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Pelplin 11.12.2018 - Pobierz

 

Liczba odwiedzin : 74
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta i Gminy Pelplin
Osoba wprowadzająca informację : Lehmann Magdalena
Osoba odpowiedzialna za informację : Lehmann Magdalena
Czas wytworzenia: 2018-11-26 13:40:04
Czas publikacji: 2018-12-12 14:50:57
Data przeniesienia do archiwum: Brak