SK.3060.1.2018 - Zaproszenie do składania ofert na agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Pelplin z dnia 20 sierpnia 2018r. 

 
 

Zaproszenie do składania ofert na agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Pelplin z dnia 20 sierpnia 2018r.
Poniżej do pobrania pełna treść zaproszenia do składania ofert:


1. Zaproszenie do składania ofert - Pobierz
2. Załącznik nr 1 - Pobierz
3. Załącznik nr 2 - Pobierz
4. Zestawienie zobowiązań Gminy Pelplin - Pobierz
5. Opinia RIO w sprawie możliwości wykupu obligacji - Pobierz
6. Opinia RIO o możliwości sfinansowania planowanego deficytu - Pobierz
7. Uchwała w sprawie emisji obligacji 2018 - Pobierz
8. Uchwalenie WPF na lata 2018-2028 - Pobierz
9. Ostatnia zmiana do WPF na lata 2018-2028 - Pobierz
10. Uchwała budżetowa na 2018r. - Pobierz
11. Ostatnia zmiana do uchwały budżetowej na 2018r. - Pobierz
12.  Sprawozdania budżetowe i finansowe, opinie RIO o sprawozdaniach z wykonania budżetu znajdują się na stronie BIP UMiG Pelplin www.bip.pelplin.pl w zakładce: budżet i finanse/sprawozdania

13. Odpowiedzi na zadane pytania 27.08.2018- Pobierz

14. Zmiana terminu składania ofert na wybór agenta emisji obligacji 04.09.2018r. - Pobierz

15. Odpowiedzi na zadane pytania 10.09.2018 - Pobierz

16. Protokół z otwarcia ofert na agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Pelplin 17.09.2018r. - Pobierz

17. Protokół z analizy skorygowanych ofert na agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Pelplin- 20.09.2018r - Pobierz 

18. Protokół z analizy złożonych skorygowanych ostatecznych ofert na agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Pelplin-21.09.2018 - Pobierz

19. Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Pelplin -25.09.2018 - Pobierz

 
Liczba odwiedzin : 174
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta i Gminy Pelplin
Osoba wprowadzająca informację : Lehmann Magdalena
Osoba odpowiedzialna za informację : Paweł Szafraniec
Czas wytworzenia: 2018-08-21 11:43:48
Czas publikacji: 2018-09-25 10:57:34
Data przeniesienia do archiwum: Brak