Petycje 

 

 

1.      Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

2.      Przedmiot petycji

Przedmiotem petycji kierowanej do Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin może być w szczególności żądanie zmiany prawa,  podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu ją wnoszącego, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zadaniach i kompetencji Burmistrza.

3.      Nadawca petycji

Petycje mogą składać: obywatel lub grupa obywateli, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, stowarzyszenia, fundacje. Można to zrobić w interesie:

  • publicznym, czyli wszystkich obywateli,
  • podmiotu wnoszącego petycję, czyli własnym,
  • innego podmiotu, czyli np. sąsiada lub znajomego, ale za jego pisemną zgodą.

4.      Rozpatrywanie petycji

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia jej złożenia. O sposobie rozpatrzenia  poinformujemy autora petycji w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Ponadto wszystkie petycje kierowane do Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin oraz informacje o sposobie ich rozpatrzenia dostępne są w zakładce „Publikacja petycji”.

 

Liczba odwiedzin : 817
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta i Gminy Pelplin
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Szafraniec
Osoba odpowiedzialna za informację : Paweł Szafraniec
Czas wytworzenia: 2016-08-18 13:57:05
Czas publikacji: 2016-08-18 14:02:45
Data przeniesienia do archiwum: Brak